Activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase

Activităţi religioase

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi religioase (în original și copie):

 1. Demersul cultului religios şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul cultelor religioase și al părților lor componente;
 4. Originalul și copia contractului de colaborare;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul şi copia asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi religioase (în original și copie):

 1. Demersul cultului religios şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul cultelor religioase și al părților lor componente;
 5. Originalul şi copia contractului de colaborare;
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul şi copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9.  1 foto color 3x4.

 

Activităţi umanitare

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare (în original și copie):

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului.;
 3. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor necomerciale;
 4. Originalul şi copia contractului de colaborare;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul şi copia asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare (în original și copie):

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor necomerciale;
 5. Originalul şi copia contractului de colaborare;
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul şi copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9.  1 foto color 3x4.

 

Activităţi de voluntariat

 

Lista actelor pentru de acordarea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi de voluntariat (în original și copie):

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor necomerciale;
 4. Originalul şi copia contractului de voluntariat;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul şi copia asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4.

 

Lista actelor pentru de prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi de voluntariat (în original și copie):

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia  permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor necomerciale;
 5. Originalul şi copia  contractului de voluntariat;
 6. Originalul şi copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial; copia actului de proprietate);
 7. Originalul şi copia  poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4.