Dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei

cu cetăţean al Republicii Moldova

Lista actelor de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean al Republicii Moldova (în original și copie):

 1. Cererea de forma stabilită;
 2.  Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe baza unei vize);
  3.  Originalul şi copia certificatului de căsătorie, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
  4.  Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
  5.  Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova; 
  6.  Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
  7.  Originalul cazierului judiciar din ţara de origine al solicitantului, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
  8.  Originalul şi copia asigurarii medicale valabilă cel puţin 3 luni, cu excepţia copiilor; 
  9.  1 foto color 3x4.

 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean al Republicii Moldova (în original și copie):

 1. Cererea de forma stabilită;

 

2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului;
3. Copia permisului de şedere;
4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
5. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
6. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova; 
7. Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
8. 1 foto color 3x4
Notă

1) Actele se depun cu 30 de zileînainte de expirarea termenului de şedere.

2) Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

3)  Prezenţa ambilor membrii de familie este obligatorie.

cu cetăţean străin

Lista actelor de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean străin (în original și copie):

 1. Cererea de forma stabilită;

 

2.    Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză); 
3.    Originalul şi copia certificatului de căsătorie, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
4.    Originalul şi copia actului de identitate valabil al membrului de familie, care atestă şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi);
5.    Originalul şi copia certificatului de naştere a copilului legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
6.    Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
7.    Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
8.    Originalul şi copia asigurarii medicale valabilă cel puţin 3 luni, cu excepţia copiilor;
9.    Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
10.    1 foto color 3x4
 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean străin (în original și copie):

1. Cererea de forma stabilită; 
2. Originalul şi copia a paşaportului naţional al solicitantului; 
3. Copia permisului de şedere; 
4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, legalizat/apostilat, tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
5. Originalul şi copia actului de identitate valabil al membrului de familie, care atestă şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi); 
6. Copia certificatului de naştere a copilului legalizat/apostilat, tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
7. Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune); 
8. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat; 
9. 1 foto color 3x4;

Notă:

1) Actele se depun cu 30 de zileînainte de expirarea termenului de şedere.

2) Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

3)  Prezenţa ambilor membrii de familie este obligatorie.

în mod independent 

 

Lista actelor de acordare a dreptului de şedere provizorie membrilor de familie în mod independent (în original și copie):

1.    Cererea de forma stabilită;
2.    Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
3.    Originalul şi copia permisului de şedere;
4.    Originalul şi copia certificatului de naştere (în cazul atingerii majoratului), certificat de divorţ / deces;
5.    Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
6.    Copia   asigurării  medicale;
7.    Originalul cazierului  judiciar din RM;
8.    Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
9.    1 foto color 3x4;
 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie membrilor de familie în mod independent (în original și copie):

1.    Cerere de forma stabilită;
2.    Originalul şi copia a paşaportului naţional al străinului;
3.    Originalul şi copia permisului de şedere;
4.    Originalul şi copia certificatului de naştere (în cazul atingerii majoratului), certificat de divorţ / deces;
5.    Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
6.    Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
7.    1 foto color 3x4.
 

  Notă

  1)  Actele se depun cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de şedere.

  2) Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

   

  cu partener cet. al Republicii Moldova
   
  Lista de acte privind acordarea dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu  partener cetăţean al Republicii Moldova
   
            1. Cererea de forma stabilită;

  2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză); 
  3. Originalul certificatului de stare civilă a solicitantului (celibatar, divorţat, văduv);
  4. Originalul certificatuluide stare civilă a partenerului cet. Republicii Moldova (celibatar, divorţat, văduv);
  5. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
  6. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului comun, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova, 
  7. Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
  8. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine al solicitantului, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
  9. Originalul şi copia asigurarii medicale valabilă cel puţin 3 luni,  cu excepţia copiilor;
  10. 1 foto color 3x4.

  Lista de acte privind prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu partener cetăţean al Republicii Moldova

  1. Cererea de forma stabilită;
  2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului; 
  3. Copia permisului de şedere;
  4. Originalul certificatului de stare civilă a solicitantului (celibatar, divorţat, văduv);
  5. Originalul certificatuluide stare civilă a partenerului cet. Republicii Moldova (celibatar, divorţat, văduv);
  6. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
  7. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova, 
  8. Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
  9. 1 foto color 3x4

  Notă

  1) Actele se depun cu 30 de zileînainte de expirarea termenului de şedere.

  2) Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

  3) Prezenţa ambilor membrii de familie este obligatorie.