Dreptul de ședere provizorie cu scop de muncă

lucrător imigrant

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului imigrant:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului imigrant:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

strain angajat în proiecte investiţionale de importanţă naţională

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în Proiecte investiţionale de importanţă naţională:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în Proiecte investiţionale de importanţă naţională:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Dinamica angajării lucrătorilor autohtoni;
 5. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

strain angajat în cadrul proiectelor de asistenţă externă

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în cadrul Proiectelor de asistenţă externă:

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul implementatorului de proiect sau administraţiei publice/instituţiei/ organizaţiei beneficiare;
 3. Paşaportul naţional al străinului;
 4. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 5. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în cadrul Proiectelor de asistenţă externă:

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul implementatorului de proiect sau administraţiei publice/instituţiei/ organizaţiei beneficiare;
 3. Paşaportul naţional al străinului;
 4. Permisul de şedere al străinului;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

lucrător înalt calificat

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorilor străini înalt calificaţi:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie;
 4. Confirmarea pregătirii profesionale, experienţei în activitate sau competenţei specifice funcţiei;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.​

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorilor străini înalt calificaţi:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

lucrător detaşat 

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului străin detaşat:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Actul de detaşare emis de întreprinderea care îl detaşează pe străin, contrasemnat de beneficiarul solicitant;
 4. Contractul de prestare a serviciilor sau executare a lucrărilor;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;​

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului străin detaşat:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Actul de detaşare emis de întreprinderea care îl detaşează pe străin, contrasemnat de beneficiarul solicitant;
 5. Contractul de prestare a serviciilor sau executare a lucrărilor;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.​

 

străin care desfășoară activităţi în domeniul didactic, cultură, sănătate sau sport

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor care desfăşoară activităţi didactice, în domeniile culturii, sănătăţii sau sportului:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătăţii, educaţiei, sportului şi ştiinţei;
 4. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor care desfăşoară activităţi didactice, în domeniile culturii, sănătăţii sau sportului:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătăţii, educaţiei, sportului şi ştiinţei;
 5. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

persoana cu funcţii de conducere IT

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere din domeniul IT:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 4. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea atribuţiilor şi salariului lunar al străinului;
 5. Administratorul conform actului de constituire, poate prezenta contractul de mamagement sau contractul de mandat;
 6. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 8. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere din domeniul IT:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 5. Contractul individual de muncă cu indicarea atribuţiilor şi salariului lunar al străinului;
 6. Administratorul conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
 7. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 8. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

specialist IT

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă specialiştilor din domeniul IT:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 4. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă specialiştilor din domeniul IT:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 5. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.​

 

strain angajat ai rezidenţilor zonelor economice libere

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi ai rezidenţilor Zonelor economice libere (ZEL):

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul administratorului principal al Zonei economice libere;
 3. Paşaportul naţional al străinului;
 4. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi ai rezidenţilor Zonelor economice libere (ZEL):

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul administratorului principal al Zonei economice libere;
 3. Paşaportul naţional al străinului;
 4. Permisul de şedere al străinului;
 5. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

străini ale căror specialităţi sînt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor ale căror specialităţi sunt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectului contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;   
 4. Actul de studii tradus în limba de stat;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;  
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);  
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor ale căror specialităţi sunt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

persoana cu funcţii de conducere

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului imigrant:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului imigrant:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 6. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.