Tratament de lungă durată

Lista actelor de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru tratament de lungă durată (în original și copie):

 1. Cererea de formă stabilită;
 2. Scrisoarea din partea instituţiei medico-sanitare, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
 3. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 4. Confirmarea din partea instituţiei medico-sanitare de asigurare cu spaţiu de cazare/locuit pe perioada solicitată;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 7. Originalul și copia grupei sanguine;
 8. Dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4.

 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru tratament de lungă durată (în original și copie):

 1. Cererea de formă stabilită;
 2. Scrisoarea din partea instituţiei medico-sanitare, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
 3. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 4. Originalul şi copia permisului de şedere;
 5. Confirmarea din partea instituţiei medico-sanitare de asigurare cu spaţiu de cazare/locuit pe perioada solicitată;
 6. Copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 7. Dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 8. 1 foto color 3x4.