Verificarea preliminară a dosarului

Serviciul public ”Verificarea preliminară a dosarului pentru acordarea dreptului de ședere unor categorii de străini” vine în asistența asociațiilor sau acționarilor persoanelor juridice cu investiții străine, persoanelor cu funcții de conducere a întreprinderilor, care desfășoară activitatea de antreprenoriat.

Astfel, beneficiarii de acest serviciu, în scopul verificării preliminare de către BMA a completitudinii dosarului, ce urmează a fi depus, însoțit de solicitarea unui drept de şedere, pot expedia un mesaj textual  la e-mail-ul antreprenor@bma.gov.md cu anexarea copiilor de acte scanate. 

Copiile actelor urmează a fi prezentate in format PDF cu volumul nu mai mare de 5Mb.

La recepționarea mesajului BMA în termen de 1 (una) zile lucrătoare:

- va constata, daca dosarul este complet si daca sunt anexate toate actele necesare,

- va expedia în adresa solicitantului prin e-mail răspuns despre rezultatele verificării preliminare.

Răspunsul BMA va avea următorul conținut:

1. "Dosarul este  complet si poate  a fi depus la Ghișeul unic de documentare a străinilor a Biroului migrație și azil în orele stabilite de programul de lucru";

2. "Dosarul este incomplet". În răspuns se va indica care document este lipsa.

De notat, că în acest caz Biroul migrație și azil nu se va expune asupra conținutului documentelor anexate.

Autentificare