Înregistrarea și/sau radierea din evidență la domiciliu sau la reședința temporară

Înregistrarea și/sau radierea din evidenţă la domiciliu sau la reşedinţa temporară

Evidenţa la domiciliu sau la reşedinţă este parte componentă a sistemului unic integru de înregistrare şi actualizare a datelor în cadrul Registrului de stat al populaţiei.

Înregistrarea persoanelor la domiciliu sau reşedinţă are drept scop evidenţa locuitorilor Republicii Moldova şi nu stabileşte drepturile acestora asupra spaţiului locativ.

Evidenţa locuitorilor se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţa temporară în locuințele proprietate publică sau proprietate privată, reglementate de Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe, sau în alte încăperi locuibile.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

Pasul 1

Depunerea cererii

Solicitările se prezentă la Ghişeul unic de documentare a străinilor din cadrul IGM şi la serviciile teritoriale. Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

 • actul de identitate de uz intern;
 • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ.

Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează:

 • la cererea solicitantului;
 • la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei şi/sau în cazul emigrării autorizate;
 • la cererea proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestui imobil;
 • la decizia de revocare sau la deces.

Pasul 2

Examinarea cererii și a pachetului de documente

Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente:

- actul de identitate de uz intern;

- actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ;

 Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează:

- la cererea solicitantului;

- la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei şi/sau în cazul emigrării autorizate;

- la cererea proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestui imobil;

- la decizia de revocare sau la deces.

Pasul 3

Întroducerea datelor în Registrul de stat al populației

Înregistrarea la domiciliu sau la reședință, radierea din evidență se efectuează prin introducerea datelor in Registrul de stat al populației.

Tarifele și termenii prestării serviciului


Timp: 1 Zi calendaristică. La achitarea: 20 - 350 Mdl

Serviciile de confecționare și personalizare a permiselor de ședere de generația II pentru cetățenii străini și apatrizi, a buletinelor de identitate de generația II pentru apatrizi, refugiați și beneficiarii de protecție umanitară, în cazul preschimbării acestora pe motivul înregistrării la domiciliu sau la reședința temporară pe altă adresă ori modificării, completării sau rectificării adresei de domiciliu sau de reședință temporară, se prestează în termen de 1 zi lucrătoare, cu achitarea tarifelor stabilite pentru prestarea serviciilor de confecționare a actelor de identitate respective în termenul maximal.


Schimb de adresă pentru deținătorii permisului de ședere permanentă (CR)

 • în termen de 24 ore – 350 lei (taxa IGM) + 50 lei (taxa de stat).


Schimb de adresă pentru deținătorii permisului de ședere provizorie (IR):

 • în termen de 24 ore - 350 lei (taxa IGM) + 50 lei (taxa de stat).


Înregistrarea/radierea din evidență la reședință sau domiciliu:

 • în termen de 24 ore – 20 lei (taxa IGM) + 50% (taxa de stat).

Documentele (actele) necesare


Lista actelor privind înregistrarea străinilor la domiciliu sau la reședință:

 1. Cererea solicitantului privind înregistrarea sau radierea din evidenţă;
 2. Actul de identitate, care urmează a fi preschimbat;
 3. Paşaportul naţional al cetăţeanului străin/apatridului;
 4. Dovada spaţiului de locuit;
 5. Dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă.

Radierea din evidenţă a persoanelor se efectuează: 

 • la cererea solicitantului;
 • la schimbarea domiciliului sau a reşedinţei şi/sau în cazul emigrării autorizate;
 • la cererea proprietarului sau a coproprietarilor locuinţei, identificat(ţi) prin actul de identitate şi care prezintă documentul ce atestă dreptul de proprietate asupra acestui imobil;
 • la decizia de revocare sau la deces.

Procesul de depunere a petițiilor / plângerilor


Depunerea petițiilor poate fi pe adresa: oficiul: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 124, MD-2005; e-mail:

migratie@mai.gov.md

Sancțiuni și penalități


-

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.