Statistica săptămânală a Inspectoratului General pentru Migrație

Publicat: Marți, 14/05/2024 - 10:38 | | Vizualizări:

Inspectoratul General pentru Migrație prezintă statistica actualizată săptămânală privind documentarea cetățenilor Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova: protecția temporară, sistemul de azil, permise de ședere și dobândirea cetățenia Republicii Moldova.

Protecția temporară:

În perioada 1 martie 2023 – 14 mai 2024, în sistemul informațional al Inspectoratului General pentru Migrație privind protecția temporară s-au preînregistrat în total 57 183 persoane.

Din numărul total de persoane preînregistrate au fost eliberate 47 087 documente de identitate ale beneficiarilor de protecție temporară, inclusiv 13 338 pentru minori.

Mai multă informație despre beneficiarii de protecție temporară după criteriu de gen, vârstă și reședință, sunt accesibile în tabelul atașat mai jos.

Sistemul de azil:

La 14 mai 2024, în total, în sistemul de azil al Republicii Moldova sunt înregistrate 1.909 persoane, dintre care: 206 persoane cu statut de refugiați (Ucraina-1), 389 beneficiari de protecție umanitară (Ucraina-181), 1 314 persoane solicitante de azil în proces de examinare (Ucraina- 786).

Permise de ședere:

La 14 mai 2024, pe teritoriul Republicii Moldova sunt documentați cu permise de ședere valabile – 7.024 cetățeni ai Ucrainei, dintre care:

  • cu drept de şedere permanentă – 3.246;
  • drept de şedere provizorie – 3.778.

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova:

În perioada 24 februarie 2022 – 31 martie 2024, potrivit datelor din Registrul de stat аl populației, 2 328 cetățeni ai Ucrainei au solicitat dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în conformitate Legea cetățeniei Republicii Moldova. Din ei 2 114 ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova. Totodată, în perioada de referință 1 130 ucraineni au fost recunoscuți ca cetățeni ai Republicii Moldova în temeiul аrt. 12 alin. (1) și art. 12 alin. (11) din legea menționată.

IGM recomandă informarea din surse sigure și oficiale.