Inspectoratul General pentru Migraţie

Atribuțiile Inspectoratului General pentru Migrație

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Afacerilor Interne, responsabilă de implementarea politicilor statului în domeniile migrației, azilului, apatridiei și integrării străinilor.

IGM are rolul de supraveghere a regimului de ședere al străinilor în Republica Moldova, inclusiv prin depistarea și îndepărtarea acestora de pe teritoriul țării sau aplicarea măsurilor restrictive, cum ar fi interdicțiile de intrare pentru anumite perioade.

Organizațional, IGM are subdiviziuni teritoriale amplasate în mun. Chișinău, mun. Bălți, mun. Cahul/ Comrat, șase oficii teritoriale de evidență a străinilor care intră în Republica Moldova prin regiunea transnistreană, Centrul de cazare al solicitanților de azil și Centrul de plasament temporar al străinilor. IGM gestionează fluxul migrațional în domeniile de competență atribuite.

Admisia legală


Admisia legală cuprinde un set de măsuri destinate străinilor care doresc să imigreze sau deja se află pe teritoriul Republicii Moldova, precum sunt: eliberarea invitaţiilor, prelungirea vizelor și acordarea dreptului de şedere în funcție de motivul imigrării (studii, reîntregirea familiei, muncă, activităţi de voluntariat, umanitare, etc.). 

Azilul şi apatridia


Azilul şi apatridia sunt cele mai sensibile domenii din activitatea IGM. În cazul unei decizii pozitive, străinii veniți din diferite zone de conflict armat primesc statut de refugiat, beneficiar de protecţie internațională sau temporară în Republica Moldova. IGM recunoaște și anulează statutul de apatrid, în condițiile prevăzute de lege.

Integrarea străinilor


Integrarea străinilor în Republica Moldova constituie un obiectiv și un angajament asumat pentru edificarea unei societăți incluzive și diversificate. În acest sens, IGM a colaboraeză eficient cu autoritățile publice centrale și locale, organizațiile societății civile, partenerii de dezvoltare și mass-media. În centrele de integrare pentru străini din mun. Chișinău, Bălți și Cahul străinii pot beneficia de consilieri și suport în accederea la cursuri de limbă română, educație, piața forței de muncă, servicii medicale, cazare, sesiuni de acomodare socioculturală, consiliere privind obținerea cetățeniei Republicii Moldova etc.

Supravegherea regimului de ședere


Supravegherea regimului de ședere  presupune reducerea fluxului de migranţi ilegali, ce tranzitează Republica Moldova către alte state din Uniunea Europeană, este un angajament al Republicii Moldova luat în cadrul Acordului de Asociere și liberalizare a regimului de vize cu UE.


În 2013, au fost instituite secţiile regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor în Nord, Centru şi Sud. Instruirea personalului, aplicarea metodelor noi de lucru, folosirea bazelor de date din domeniu, acordarea suportului metodologic pentru identificarea străinilor în teritoriu şi coordonarea activității cu mai multe entităţi ale MAI au sporit semnificativ randamentul și eficacitatea activității biroului.

În 2015, au fost inițiate pentru prima dată verificări ale legalității documentării străinilor care lucrau la întreprinderile cu capital mixt (peste șase mii de întreprinderi), şederii străinilor care provin din statele cu risc migraţional sporit (verificate circa 8 000 persoane din 14 state) și a domicilierii a 500 persoane incluse în sistemul de azil al Republicii Moldova. 

În 2023, ofițerii IGM au documentat 3.074 de contravenții pentru încălcarea regulilor de ședere și de plasare în câmpul muncii și au emis peste 1300 de revocări ale dreptului de ședere pentru străini din diferite state. 252 de străini au primit interdicție de intrare în Republica Moldova, 69 au fost declarați indezirabili, iar alte 105 persoane au fost îndepărtate din țară sub escortă.

Materiale analitice în domeniul migrației și azilului


Elaborarea materialelor analitice în domeniul migraţiei şi azilului

IGM asigură elaborarea și publicarea Profilului Migraţional Extins, care conţine peste 160 de indicatori statistici din domeniu. De asemenea, IGM elaborează anual Raportul analitic „Analiza riscurilor în domeniul migrației și azilului” - a analiză complexă a mai multor tipuri de date, cum sunt datele primare și statistice acumulate de IGM, situația migrațională din teritoriu, precum și identificarea amenințărilor și riscurilor în domeniul migrației și azilului.

Compendiu statistic al Profilului Migrațional Extins al RM_2020-2022 (pdf)
Profilul migrațional extins al Republicii Moldova pentru anii 2017-2021
Imigrarea străinilor, azilul și apatridia în RM_ed. V

Documente: 

Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2005-2010

Conținut: 

Acest raport analitic face parte dintr-un exerciţiu complex – Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova. Întregul proces de sprijinire a creării PME pentru Moldova a implicat un set de acţiuni multilaterale şi sinergie între toţi actorii implicaţi şi va servi drept suport în perfecţionarea colectării şi partajării de date, promovarea unei coerenţe mai vaste şi a unei abordări mai comprehensive şi coordonate în ceea ce priveşte elaborarea de politici vizând migraţia.

Etichete:

Raport analitic

Conducerea

Mihail VODĂ

comisar-șef

Șef al Inspectoratului General pentru Migrație

Vadim POPOVICI

comisar-șef

Șef adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație

Alexandru PUTERE

comisar principal

Șef adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație

Structura Inspectoratului General pentru Migraţie

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.