Integrare

Informație generală

Cine poate beneficia de activitățile de integrare:

  • străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei; 
  • străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie în scop de muncă; 
  • străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru studii;
  • străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru activități umanitare sau religioase; 
  • străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă; 
  • persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova.

Străinii titulari ai dreptului de șederi: 

Străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei

Străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie în scop de muncă

Permanente pentru studii

Străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru activități umanitare sau religioase

Străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă

Persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova

Care sunt activitățile de integrare a străinilor?

Sesiuni de acomodare socio-culturală:

Cunoașterea valorilor, tradiţiilor naţionale și a sistemului de organizare politico-administrativă a Republicii Moldova, vor fi un pas spre integrarea în societate! Sesiunea este gratuită, fiind oferită în mun. Chișinău, sau la alegere în mun. Bălți sau mun. Comrat. La finele activității veți primi un certificat de participare la sesiunea de acomodare socioculturală.  

Accesul la serviciile medicale:

Străinii încadrați în câmpul muncii din Republica Moldova, în baza unui contract individual de muncă, precum și cetățenii străini și apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova, au aceleași drepturi și obligații privind accesul la serviciile medicale ca și cetățenii Republicii Moldova, în condițiile prevăzute de lege.

Află mai multe

Accesul la sistemul de protecție socială:

Străinii au acces la sistemul public de asigurări sociale și la sistemul național de asistență socială în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii Republicii Moldova.

Află mai multe

Accesul la educație:

Străinii au acces la învățământul preșcolar, primar și secundar general în condiții similare cu cele stabilite pentru cetățenii Republicii Moldova. Accesul la sistemul de învățământ secundar profesional, la învățământul mediu de specialitate și la cel superior se realizează în condițiile stabilite de lege.

Află mai multe

Informare și consiliere privind modalitățile de acces la piața forței de muncă:

Serviciile de orientare și formare profesională sunt oferite gratuit în baza cererii depuse la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau la Biroul migrație și azil. O persoană angajată beneficiază de acces la servicii medicale și la serviciile de protecție socială!

Află mai multe

Cursuri de studiere a limbii de stat:

Cunoașterea limbii de stat este o precondiție obligatorie pentru acordarea dreptului de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova și una din precondițiile de bază ale integrării economice, sociale și culturale.  


*Cursurile sunt oferite contra cost, în baza cererii depuse la Biroul migrație și azil. 

Află mai multe

Cursuri de studiere a limbii de stat pot fi urmate în:

  • mun. Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea de Stat din Moldova; 
  • mun. Cahul, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu”; 
  • mun. Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo”.


La încheierea cursului de studiere a limbii de stat, are loc evaluarea nivelului de cunoaștere, în baza căreia se oferă certificatul de participare.

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.