Acordarea protecției internaționale

Protecție internațională - statut de refugiat sau statut conferit prin protecție umanitară.

Statutul de refugiat se recunoaşte, la solicitare, străinului care, în virtutea unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări; sau care, nedeţinînd nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care îşi avea domiciliul legal şi obişnuit, ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă.

Protecţia umanitară se acordă străinului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat, dar în a cărui privinţă există motive serioase şi întemeiate de a crede că, în cazul în care ar fi trimis în ţara sa de origine, ar fi supus unui risc real de a suferi vătămările grave şi nu poate sau, ca urmare a acestui risc, nu doreşte să obțină protecţia respectivei ţări.

Accesarea serviciului nu prevede o listă exhaustivă de acte obligatorii pe care trebuie să le prezinte solicitantul.

Autorităţile competente asigură accesul la procedura de azil oricărui străin, aflat pe teritoriul Republicii Moldova sau la frontiera de stat, din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau verbal, din care să rezulte că acesta solicită protecţia statului Republica Moldova.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

Pasul 1

Depunerea cererii de azil

Cererea de azil se depune, după cum urmează, la:

  • Direcția azil și integrare a IGM al MAI, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 124;
  • Serviciul regional Nord al IGM, mun. Bălți, str. Moscovei 9;
  • Serviciul regional Sud al IGM, mun. Comrat, str. Komsomolului 22;
  • Serviciul regional Sud al IGM, mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit 79;
  • Poliția de Frontieră din subordinea MAI;
  • Organele de poliție;
  • Instituțiile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor sau subdiviziunile de detenție provizorie din cadrul organelor de drept.

Pasul 2

Examinarea cererii de azil

Cererea se examinează de către specialistul IGM

Pasul 3

Interviul

Confirmarea dreptului de aflare emisă este semnată de către Directorul IGM cu aplicarea ștampilei instituției (data privind eliberarea Confirmării dreptului de aflare este introdusă în baza de date a Subsistemului informațional automatizat al IGM).

Pasul 4

Emiterea deciziei privind cererea de azil

Decizia privind cererea de azil se comunică îndată solicitantului în scris, prin comunicare directă sau prin trimitere poştală la ultima lui adresă declarată.

Tarifele și termenii prestării serviciului


Timp: 270 Zile calendaristice. Gratuit

Durata prestării serviciului – până la 6 luni.

Termenul poate fi prelungit câte o lună, dar nu va depăși 3 luni. Durata maximă prestării serviciului – până la 9 luni.

Serviciul se oferă gratis.

Documentele (actele) necesare


Accesarea serviciului nu prevede o listă exhaustivă de acte obligatorii pe care trebuie să le prezinte solicitantul. Autorităţile competente asigură accesul la procedura de azil oricărui străin, aflat pe teritoriul Republicii Moldova sau la frontiera de stat, din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau verbal, din care să rezulte că acesta solicită protecţia statului Republica Moldova.


Procesul de depunere a petițiilor / plângerilor


Depunerea petițiilor poate fi pe adresa: oficiul: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 124, MD-2005; e-mail: migratie@mai.gov.md

Sancțiuni și penalități


Sancțiuni și penalități conform Articolul 30 din Legea nr. 234/2021 prevede răspunderea pentru încălcarea legislației în domeniul serviciilor publice.

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.