Apatridie

Informație generală

Cine poate fi considerat apatrid

Persoanele care nu sunt considerate cetățeni al nici unui stat, conform legislației acestora.

Care este procedura de recunoaștere a statutului de apatrid

Procedura de recunoaștere a statutului de apatrid poate fi inițiată din oficiu, de către Biroul migrație și azil sau la cererea persoanei care pretinde că nu are cetățenie. În dependență de fiecare caz aparte, Biroul migrație și azil emite decizia privind recunoașterea statutului de apatrid fie privind respingerea cererii de recunoaștere a statutului de apatrid.

Biroul migrație și azil poate înceta procedura de recunoaștere a statutului de apatrid în următoarele cazuri

1. Decesul solicitantului

2. Protecţia umanitară

3. Neprezentarea solicitantului la interviu în pofida notificărilor scrise repetate

Termenul de examinare a cererii de recunoaștere a statutului de apatrid poate fi până la 6 luni de la data înregistrării acesteia. În funcție de dificultatea cazului, termenul de soluționare poate fi prelungit cu câte o lună, dar prelungirea nu va depăși în total 6 luni.

Când cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid poate fi respinsă
  • dacă solicitantul primeşte protecţie sau asistenţă de la organele ori agenţiile Naţiunilor Unite – exceptând Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi – pe durata acordării protecţiei sau asistenţei; 
  • dacă există motive serioase să se considere că solicitantul a săvârșit o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva umanităţii, prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
  • dacă există motive serioase să se considere că solicitantul a săvârșit o infracţiune nonpolitică gravă în afara Republicii Moldova înainte de a fi admis pe teritoriul ei;
  • dacă solicitantul primeşte protecţie sau asistenţă de la organele ori agenţiile Naţiunilor Unite – exceptând Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi – pe durata acordării protecţiei sau asistenţei; 
  • dacă solicitantul deţine cetăţenia Republicii Moldova fie cetăţenia unui alt stat.
Când statutul de apatrid încetează

Statutul de apatrid încetează în mod automat atunci când apatridul dobândește cetăţenia Republicii Moldova sau cetăţenia unui alt stat. Apatridul urmează să informeze, în termen de 30 de zile, Biroul migrație și azil despre faptul dobândirii cetăţeniei Republicii Moldova sau a unui alt stat.

Când statutul de apatrid poate fi anulat

Biroul migrație și azil poate anula, printr-o decizie motivată, statutul de apatrid acordat în condiţiile Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova dacă se stabileşte că unele acte sau dovezi care au fost decisive pentru recunoaştere sunt false şi nu există motive pentru menţinerea statutului de apatrid, precum și în cazul în care există motive serioase să se considere că beneficiarul acestuia întruneşte condiţiile prevăzute de legislație.

Unde pot fi depuse cererile de recunoaștere a statutului de apatrid
  • Secția apatridie și informare a Direcției azil și integrare a Biroului migrație azil (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, bir. 211, 217) 
  • Serviciul regional Nord al Biroului migrație și azil (mun. Bălți, str. Dostoevschi, 12)
  • Serviciul regional Sud al Biroului migrație și azil (or. Comrat, str. Comsomolului, 22)

Programul de lucru:

Luni – Vineri, 08:00 – 17:00

Pauză de masă: 12:00 – 13:00

Care este costul serviciului de recunoaștere a statutului de apatrid

Examinarea cererii de recunoaștere a statutului de apatrid este gratuită. 

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.