Drept de ședere

Dreptul de şedere reprezintă dreptul de a-şi stabili reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, acordat străinului de către autoritatea competentă pentru străini - Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne (IGM al MAI).

Decizia de acordare a dreptului de ședere provizorie sau permanentă este actul oficial emis de autoritatea competentă pentru străini care confirmă dreptul de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova.

Străinul poate solicita acordarea dreptului de ședere provizorie în Republica Moldova în baza unei vize de lungă ședere în scopul pentru care a fost eliberată, cu excepția cazurilor:  pentru asociații sau acționarii persoanelor juridice cu investiții străine înregistrate în Republica Moldova;  pentru victimele traficului de ființe umane; pentru victimele violenței în familie; pentru lucrătorii migrați.

Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat: a) pentru imigrare la muncă; b) pentru studii; c) pentru reîntregirea familiei; d) pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase; e) pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare; e1) pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane; e2) pentru protecţia victimei violenţei în familie; f) pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau de securitate naţională; f1) pentru activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei; g) investitorilor străini; h) persoanelor cu funcţii de conducere; i) specialiştilor; j) stagiarilor absolvenţi de studii superioare.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

Pasul 1

Depunerea cererii

Străinul care solicită acordarea sau prelungirea unui drept de ședere, dreptul la repatriere sau autorizarea emigrării depune personal o cerere, însoțită de actele în original și copie, la subdiviziunile teritoriale ale IGM în raza căreia solicitantul/persoana fizică are domiciliul/reședința, respectiv sediul/oficiul în cazul persoanelor juridice:

  • Ghișeul Unic de Documentare a Străinilor (GUDS) al Direcției Regionale CENTRU, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, MD-2005, Republica Moldova;
  • Ghișeul Unic de Documentare a Străinilor al Direcției Regionale NORD, mun. Bălți, str. Moscovei nr. 9;
  • Ghișeul Unic de Documentare a Străinilor al Direcției Regionale SUD, or. Comrat, str. Comsomolului nr. 22;
  • Ghișeul Unic de Documentare a Străinilor al Direcției Regionale SUD, or. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit nr. 79.

În cazul solicitării acordării/prelungirii dreptului de şedere pentru reîntregirea familiei, cererea este semnată de solicitant şi de membrul familiei stabilit cu reședință sau domiciliul în Republica Moldova, pentru care se face reîntregirea. La depunerea cererii privind acordarea/prelungirea dreptului de ședere pentru reîntregirea familiei, se solicită prezența membrului de familie stabilit cu reședința sau domiciliu în Republica Moldova. Demersul persoanei juridice se semnează de către administratorul întreprinderii/ conducătorul instituției/organizației, iar pe demers se aplică ștampila umedă.

Pasul 2

Achitarea serviciului

Achitarea serviciului se face la:

  • Poșta Moldovei;
  • Prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay (https://mpay.gov.md);
  • Sucursale/filiale bancare

Pasul 3

Procesarea cererii

Funcționarul GUDS verifică dacă dosarul depus de către solicitant este complet și în conformitate cu cadrul normativ existent, dacă documentele atașate (inclusiv formularu de cerere/demers) sunt completate corect și acordă sprijin la completarea rubricilor prevăzute de cerere/demers-formular. De asemenea, funcționarul GUDS verifică dacă documentul de călătorie al străinului este recunoscut sau acceptat de Republica Moldova precum și valabilitatea acestuia.

Funcționarul GUDS este în drept să întoarcă dosarul solicitantului cu indicarea motivului întoarcerii, în scopul completării și/sau înlăturării iregularităților stabilite pentru prezentarea repetată a dosarului.

La prezentarea dosarului cu atașarea tuturor documentelor necesare, angajatul GUDS verifică dacă străinul indicat în cerere nu se regăsește în Registrul străinilor din Subsistemul informațional automatizat al IGM (SsIGM) și consultă istoria acestuia.

Funcționarul GUDS va introduce datele străinului în SsIIGM.

În scopul asigurării deciziei pe caz, executorul (funcționarul) verifică informația disponibilă/necesară privind străinul precum și solicitantul, prin diverse baze de date care sunt în gestiunea IGM.

Pasul 4

Examinarea cererii

Examinarea dosarelor se efectuează de către funcționarul Secției ședere străini și repatriere. Decizia emisă este semnată de către Directorul IGM cu aplicarea ștampilei instituției (data privind eliberarea deciziei este introdusă în baza de date a SsIGM.

Pasul 5

Eliberarea deciziei de acordare sau de refuz

Decizia de acordare se eliberează la Ghișeul Unic al IGM. Informația despre decizia de refuz se comunică solicitantului prin scrisoare în termen de 3 zile lucrătoare din data aprobării acesteia.

Tarifele și termenele prestării serviciului


Timp: 90 Zile calendaristice. La achitarea: 180 - 3600 Mdl

Pentru obținerea unui drept de ședere străinul se adresează la Ghișeele IGM cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a acordat dreptul de ședere.

Tarifele pentru acordarea/prelungirea dreptului de ședere la muncă:

Acordare: în termen de 15 zile

– 3600 lei (taxa de stat);

– 90 lei (taxa IGM).

Prelungire: în termen de 15 zile

– 1800 lei (taxa de stat);

– 90 lei (taxa IGM).

Tarifele pentru acordarea/prelungirea dreptului de ședere la reîntregirea familiei, studii, investiții asociat, investiții acționar, activități de voluntariat, activități umanitare, activități religioase și alte cazuri justificative:

Acordare: în termen de 10 zile

– 180 lei (taxa de stat);

– 169 lei (taxa IGM),

Prelungire: în termen de 10 zile

– 180 lei (taxa de stat);

– 178 lei (taxa IGM).

-

Acordare: în termen de 30 zile

– 180 lei (taxa de stat);

– 90 lei (taxa IGM),

Prelungire: în termen de 30 zile

– 180 lei (taxa de stat);

– 90 lei (taxa IGM).

Tarifele pentru acordarea dreptului de ședere permanentă:

  • În termen de 1 lună

– 1000 lei (taxa de stat);

– 400 lei (taxa IGM);

  • În termen de 2 luni

– 1000 lei (taxa de stat);

– 200 lei (taxa IGM);

  • În termen de 3 luni

– 1000 lei (taxa de stat);

– 100 lei (taxa IGM).

Documentele (actele) necesare


Acordarea dreptului de ședere provizorie

Acordarea dreptului de ședere permanentă

Procesul de depunere a petițiilor / plângerilor


Depunerea petițiilor poate fi pe adresa:

oficiul: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 124, MD- 2005;

e-mail: migratie@mai.gov.md

Sancțiuni și penalități


-

Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.