Foreign investments

associate / shareholder of the legal entity with foreign investments

List of documents for granting the right to temporary stay to associate / shareholder of the legal entity with foreign investments registered in Republic of Moldova:

 1. Beneficiary’s request;
 2. Copy of the national passport, with corresponding entry stamp applied by the border police (in case of previous entries in the Republic of Moldova);
 3. Copy of the extract from the State Register of Legal entities or, as the case may be, from the extract from the Shareholders' Register;
 4. Confirmation of investments by the accredited auditor or reporting of income tax, medical insurance premiums and social contributions, attesting jobs creation;
 5. Proof of living space (document confirming the existence of living space: (the owner’s declaration authenticated notary, copy of the sale-purchase contract);
 6. Criminal record from the country of origin, legalized / apostilled (as established), translated into the state language and authenticated notary or consular;
 7. One color photo, size 3x4.

 

Note:

 1. The documents have to be submitted with at least 30 days before the expiration of the term of stay.
 2. Failure the deadline of application is sanctioned, according to the art. 333 of the Contraventional Code of the Republic of Moldova.
acţionar al persoanei juridice

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere asociatului/ acţionarului persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în RM:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, extrasul din Registrul acţionarilor;
 4. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere asociatului/ acţionarului persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în RM:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, extrasul din Registrul acţionarilor;
 5. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirare a dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

persoana cu funcţie de conducere

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea atribuţiilor şi salariului lunar al străinului;
 4. Administratorul conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
 5. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 6. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 8. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului; Administratorul conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
 5. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirare a dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.