Investiții străine

asociat al persoanei juridice

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere asociatului/ acţionarului persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în RM:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, extrasul din Registrul acţionarilor;
 4. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

 

 

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere asociatului/ acţionarului persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în RM:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, extrasul din Registrul acţionarilor;
 5. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

 

 

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirare a dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

acţionar al persoanei juridice

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere asociatului/ acţionarului persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în RM:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, extrasul din Registrul acţionarilor;
 4. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

 

 

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere asociatului/ acţionarului persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în RM:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, extrasul din Registrul acţionarilor;
 5. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirare a dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

persoana cu funcţie de conducere

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea atribuţiilor şi salariului lunar al străinului;
 4. Administratorul conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
 5. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 6. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 8. O fotografie color 3x4;

 

 

 

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu  cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.

 

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere:

 1. Demersul tipizat;
 2. Paşaportul naţional al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului; Administratorul conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
 5. Confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare medicală şi a contribuţiilor sociale, care atestă crearea locurilor de muncă;
 6. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
 7. O fotografie color 3x4;

 

 

 

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu cel puţin 15 zile înainte de expirare a dreptului de şedere acordat.
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează.