Toate documentele

Titlusortează ascendent Categorie
Solicitarea activităţilor de integrare pentru străini
Regulamentul BMA MAI
RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al BMA al MAI in sem.II an.2020
Raport pe activitatea BMA pentru anul 2017
Raport de progres Plan de actiuni integritate BMA
raport analitic PME
Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2010-2015
Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2008-2013
Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2005-2010
Prelungirea dreptului la muncă şi dreptului de şedere în scop de muncă (lucrător imigrant)
Prelungirea dreptului de şedere provizorie (alte cazuri)
PLANUL DE INTEGRITATE al Biroului Migrație și Azil al MAI pentru perioada IUNIE 2020 – IULIE 2021
Pagina web http://bma.gov.md (Drupal)
Ordin CRIS Registru Nr. 164 din 12.05.2015 cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru” Nomenclatorul serviciilor
Model de completare a demersului pentru prelungirea vizei (persoană juridică)
Model de completare a demersului pentru eliberarea invitației (persoană juridică)
Model de completare a cererii pentru prelungirea vizei (persoană fizică)
Model de completare a cererii pentru eliberarea invitației (persoană fizică)
Lista actelor pentru prelungirea vizelor în scurtă ședere, solicitant fiind persoana juridica
Lista actelor necesare pentru prelungirea vizei de scurtă ședere, solicitant fiind persoana fizică

Pagini

Format: 02.06.2023
Format: 02.06.2023