Imigrare

Imigrarea este intrarea cetățenilor străini sau a persoanelor fără cetățenie (apatrizi) într-un anumit stat (în speță, Republica Moldova), în scopul de a se stabili definitiv sau temporar pe teritoriul acestuia.


Pentru a imigra, în funcție de situația specifică, poate fi necesară parcurgerea a o parte sau a tuturor etapelor de mai jos:

 • obținerea invitației
 • obținerea/prelungirea vizei de intrare pe teritoriul Republicii Moldova
 • obținerea dreptului de ședere.

Ședere provizorie

Străinii care doresc să se stabilească cu reşedinţa în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile pot solicita acordarea dreptului de şedere provizorie.

Ședere permanentă

Ședere permanentă pot solicita străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie (3 ani în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte categorii).

Emigrare autorizată

Cine poate solicita: cetățenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, fie străinii ce dețin permis de ședere permanent pe teritoriul Republicii Moldova, și doresc să emigreze în altă țară.

Repatrierea

Repatrierea pot solicita persoanele străine care s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova, precum și urmașii acestora. Documente necesare, costul serviciului.

Eliberarea invitației

Cine are dreptul de a invita străinii, termenii de soluționare a cererilor de invitație, documente necesare pentru obţinerea invitaţiei din partea persoanei fizice / juridice.

Prelungirea vizei

Acte necesare obligătorie pentru toate motivele (submotivele), termenii de soluționare a cererilor, acte adiționale necesare, procedure pentru persoane fizice și juridice.

Aviz pentru reîntregirea familiei

Cu cetăţeni ai Republicii Moldova; cu străini care au drept de şedere în Republica Moldova; invitarea străinului în scop de reîntregirea familiei (documente), altele.

Acte de identitate

Lista actelor necesare pentru diferite obiective de imigrare în Republica Moldova, exemple.

Servicii electronice

Invitația electronică, prelungirea vizei online, MPas.

Cerințe pentru documentele de călătorie


 • Durata de valabilitate: la data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
 • Pagini libere: documentul de călătorie trebuie să conţină cel puţin două pagini libere.
 • Perioada de eliberare: documentul de călătorie trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani.

Drepturi și obligații ale străinilor în Republica Moldova


Legislatia Republicii Moldova oferă străinilor aceleaşi drepturi și libertăţi ca şi cetăţenilor Republicii Moldova, cu anumite excepţii, fără a fi lezate interesele statului, drepturile și interesele legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova și ale altor persoane. Străinii sunt egali în faţa legii și a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, aparteneţă politică, avere sau origine socială.

Drepturile străinilor

 • dreptul la muncă și protecţia ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum și cu permisiunea organelor abilitate în domeniul ocupării forţei de muncă;
 • dreptul la odihnă și la ocrotirea sănătăţii;
 • dreptul la asigurări sociale, având dreptul să primească indemnizatii, pensii și alte tipuri de prestații de asigurări sociale;
 • dreptul la domiciliu;
 • dreptul la proprietate și la proprietate intelectuală;
 • dreptul la educatie;
 • dreptul la asociere, având dreptul a fi membri în diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive;
 • dreptul la libertatea conștiintei și a opiniei;
 • dreptul la familie;
 • dreptul la libera circulatie pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
 • dreptul la inviolabilitatea persoanei și a locuintei;
 • aceleaşi drepturi procedurale, ca și cetăţenii Republicii Moldova, în procesele de judecată;
 • dreptul la asistenţă juridică garantată de stat;
 • dreptul de a cere protecţie misiunii diplomatice a statului lor;
 • dreptul de a fi supuşi la impozite, taxe și alte plăţi pe baze generale, ca şi cetăţenii Republicii Moldova, dacă acordurile internaționale la care RM este parte nu stabilesc altfel.

Obligaţiile străinilor

 • să respecte legislaţia RM şi să se supună, în condiţiile legii, controlului organelor abilitate;
 • să desfăşoare activitate de muncă pe teritoriul RM doar cu permisiunea organelor abilitate si în baza unui drept/permis de sedere eliberat în acest scop;
 • să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării;
 • să părăsească teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere acordat;
 • să achite impozitele, taxele şi alte plăţi conform legislaţiei;
 • să-şi legalizeze şederea pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţie;
 • să declare Inspectoratului General pentru Migrație, în termen de 15 zile calendaristice, schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat;
 • în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să informeze Inspectoratul General pentru Migrație, pentru luarea în evidentă;
 • să informeze Inspectoratul General pentru Migrație, în termen de 15 zile, despre schimbarea cetăteniei, desfacerea sau anularea căsătoriei.
Facebook
YouTube
Sari la conținut
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.