Activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase

Activităţi religioase

 

Lista actelor pentru acordare a dreptului de şedere provizorie pentru activităţi religioase: 

 1. Demersul cultului religios şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat) şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză);
 3. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul cultelor religioase și al părților componente;
 4. Originalul și copia contractului de colaborare;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. Originalul şi copia asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 fotocolor 3x4.

 

Notă

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ; 

 

Lista actelor pentru prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru activităţi religioase:

 1. Demersul cultului religios şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul cultelor religioase și al părților lor componente;
 5. Originalul şi copia contractului de colaborare;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. Originalul şi copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 fotocolor 3x4.

 

Notă

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ; 

 

Activităţi umanitare

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare:

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat) şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză);
 3. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor necomerciale;
 4. Originalul şi copia contractului de colaborare;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. Originalul şi copia asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 8. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4.

 

Notă:

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ; 

 

Lista actelor pentru prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare:

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor necomerciale;
 5. Originalul şi copia contractului de colaborare;
 6. Raportul anual de activitate a organizației;
 7. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței; 
 8. Originalul şi copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 9. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10. 1 foto color 3x4.

 

Notă: 

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;  

 

Activităţi de voluntariat

 

Lista actelor pentru de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru activităţi de voluntariat:

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat) şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză);
 3. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor  necomerciale;
 4. Originalul şi copia contractului de voluntariat;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. Originalul şi copia asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 8. Originalul şi co pia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 9. 1 foto color 3x4.

 

Notă: 

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;  

 

Lista actelor pentru prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru activităţi de voluntariat:

 1. Demersul asociaţiei obşteşti şi cererea de formă stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de înregistrare şi extrasului din Registrul societăţilor necomerciale;
 5. Originalul şi copia contractului de voluntariat;
 6. Raportul anual de activitate a organizației;
 7. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 8. Originalul şi copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 9. Originalul şi copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10. 1 fotocolor 3x4.

 

Notă: 

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;