Cine poate solicita protecția temporară

Pot solicita protecție temporară:

a) cetățeni ucraineni cu domiciliul în Ucraina înainte de 24 februarie 2022;

b) cetățeni ucraineni care se aflau pe teritoriul Republicii Moldova dinaintea datei de 24 februarie 2022;

c) apatrizii și resortisanții țărilor terțe, altele decât Ucraina, care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24 februarie 2022 și care nu se pot întoarce în condiții de siguranță în țară sau regiunea lor de origine;

d) membrii de familie ai persoanelor menționate supra.

Membrii de familie

  • soțul/ soția susținătorului reîntregirii familiei;
  • partener - resortisant al statului terț/apatrid care conviețuiește cu o persoană menționată  la punctul 1, lit. a, b), c) și împreună cu care are cel puțin un copil;
  • copiii minori necăsătoriți, indiferent dacă sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați conform legii naționale din țara de origine;
  • persoană aflată la întreţinerea titularului, inclusiv din motive de dizabilitate sau medicale;
  • părinții aflați la întreținerea titularului sau a soțului/soției acestuia;
  • persoanele asupra căruia este instituită tutela sau curatela.

Pentru a solicita protecție temporară, persoana trebuie să se afle pe teritoriul Republicii Moldova.

Este un serviciu gratuit.