Legislația internațională

Declarația Universală a Drepturilor Omului, din 10.12.1948, la care Republica  Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.217-XII din 28.07.1990

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată l a Roma la 4.11.1950, la care Republica Moldova a aderat la 30.12.1998

Convenția Consiliului Europei cu privire la combaterea traficului de fiinţe umane, semnat la Varșovia, la 3.05.2005, intrată în vigoare pentru Republica Moldova la 09.12.2005

Acordul privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană, semnat la Bruxelles, la 10 octombrie 2007. (În scopul realizării mecanismelor necesare pentru implementare au fost negociate și semnate Protocoalele respective cu următoarele state ale UE: Cehia, Elveția, Estonia, Lituania, Polonia, România, Ungaria, Slovacia, Germania, Austria, Letonia, Danemarca, Bulgaria, Malta, Benelux, Spania, Italia și Georgia)

Convenţia privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951 şi Protocolul adiţional din 31 ianuarie 1967, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 677-XV din 23.11.2001

Convenţia ONU privind statutul apatrizilor, încheiată la 28 septembrie 1954 la New-York, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.275 din 27 decembrie 2011

Convenția ONU privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la 30 .08. 1961 la New York, în vigoare pentru Republica Moldova din 19.04.2012

Convenția europeană cu privire la cetățenie, încheiată la Strasbourg la 06.11.1997, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2000

Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor, adoptat la Strasbourg la 19.05.2006, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.05.2009

Convenția cu privire la drepturile copilului, încheiat la New York la 20.11.1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993