Cum poate fi solicitată protecția temporară

Puteți solicita protecție temporară urmând 2 pași:

Efectuați o înregistrare pe pagina online;​​​​​​​

Prezentați-vă la oficiul ales cu actele de identitate în original.  

Primul pas:

 • deschideți pagina online protectietemporara.gov.md 
 • trebuie să dispuneți de un număr de telefon moldovenesc pentru a primi parola de acces la formularul de înregistrare online.
 • completați un singur formular per familie și introduceți în același formular toți membrii familiei împreună cu documentele lor de identitate.
 • în cadrul completării formularului, se vor solicita informații privind: adresa de reședință din țara de origine, adresa de reședință din Republica Moldova, datele actelor de identitate deținute.
 • va fi necesar să faceți poze ale actelor Dvs., pe care ulterior va trebui să le încărcați în formularul de pre-înregistrare.
 • alegeți sediul Inspectoratului General pentru Migrație la care doriți să vă prezentați.
 • stabiliți o programare, alegeți data și ora la care vă veți prezenta la sediul IGM.  
 • la sfârșitul completării formularului, va fi generată o fișă care va confirma programarea dumneavoastră (ora, data, locația). IMPRIMAȚI sau SALVAȚI această fișă pentru a o aduce cu Dvs. în ziua interviului.

Al doilea pas

 • Vă prezentați împreună cu membrii familiei Dvs. și cu originalele tuturor documentelor solicitate la sediul selectat în ziua și la ora programată pentru finalizarea procedurii și obținerea documentului de identitate al beneficiarului de protecție temporară.
 • În ziua programării, la sediul Inspectoratului General pentru Migrație:
  • cererea dumneavoastră și actele prezentate vor fi verificate;
  • veți fi preluat de un operator căruia va trebui să-i răspundeți la întrebări și să-i oferiți informații veridice despre dumneavoastră și membrii familiei Dvs.;
  • veți prezenta operatorului, în original, următoarele documente: actul de identitate național (buletin/card de identitate, pașaport intern, pașaport pentru călătorii), certificat de identitate a cetățeanului Ucrainei, eliberat de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, certificat de naștere sau care atestă nașterea copilului eliberat de instituția medicală, documente de stare civilă. Actele menționate vor fi solicitate pentru fiecare membru de familie în parte;
  • la operator veți fi fotografiat și se vor prelua amprentele digitale;
  • la întrunirea condițiilor legale, operatorul IGM va perfecta și vă va înmâna un document de identitate al beneficiarului de protecție temporară pentru fiecare persoană, inclusiv minori.

În cazul în care nu vă încadrați în categoria de beneficiar de protecție temporară, vi se vor restitui actele prezentate în original și veți fi referit pentru consiliere la „Masa de protecție”.

 

 

Este un serviciu gratuit

Atât preînregistrarea pentru protecție temporară, cât și obținerea protecției temporare sunt gratuite. Dacă cineva v-a cerut să le oferiți bani sau a cerut ceva în schimb, inclusiv favoruri, bunuri, servicii, inclusiv cu conotație sexuală, vă rugăm să raportați această abatere la următoarele adrese de email: migratie@mai.gov.md sau moldova.help@unhcr.org