Servicii și Tarife

Cuantumurile taxei de stat

Nr.

Denumirea serviciului

Costul

1.

Pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de ședere provizorie în scop de reîntregire a familiei cetățeanului Republicii Moldova

180 lei

2.

Pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de ședere permanentă

1000 lei

3.

Pentru acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă

3600 lei

4.

Pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă

1800 lei

5.

Pentru eliberarea confirmării de repatriere

180 lei

6.

Pentru eliberarea permisului de ședere provizorie sau a permisului de ședere permanentă

150 lei

7.

Pentru eliberarea invitației în Republica Moldova

200 lei

8.

Pentru eliberarea vizelor

50 lei

9.

Pentru examinarea cererii de acordare sau prelungirea a dreptului de aflare

100 lei

10.

Pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de ședere provizorie

450 lei

11.

Pentru eliberarea avizului pentru reîntregirea familiei

200 lei

12.

Pentru înregistrarea lucrătorilor detașați pe o perioadă de până la 90 de zile

100 lei pentru o persoană

13.

Pentru înregistrarea în/radierea din evidența la domiciliu sau la reședința temporară

50 lei

14.

Pentru eliberarea buletinului de identitate pentru apatrizi

100%

15.

Pentru eliberarea documentului de călătorie pentru apatrizi

100%

Notă: Cotele procentuale fixe sunt calculate în unități convenționale. Unitatea convențională este egală cu 50 de lei.

NOMENCLATORUL ȘI TARIFELE

la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile IGM

Nr.Denumirea serviciuluiTermenCostul
1.Examinarea cererii privind acordarea dreptului de şedere provizorie10 zile169 lei
30 zile90 lei
2.Examinarea cererii privind prelungirea dreptului de şedere provizorie10 zile178 lei
30 zile90 lei
3.Examinarea cererii privind confirmarea dreptului la repatriere5 zile160 lei
4.Examinarea cererii privind acordarea dreptului de şedere permanentă1 lună400 lei
2 luni200 lei
3 luni100 lei
5.Examinarea cererii privind eliberarea confirmării de repatriere sau a duplicatului30 zile90 lei
6.Examinarea cererii privind emigrarea autorizată1 lună700 lei
2 luni350 lei
3 luni150 lei
7.Eliberarea certificatului de confirmare a statutului străinului 100 lei
8.Examinarea cererii pentru eliberarea avizului privind reîntregirea familiei 88 lei
9.Examinarea cererii privind invitarea unui străin în Republica Moldova3 zile180 lei
5 zile120 lei
10 zile60 lei
10.Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbării documentului de trecere a frontierei de stat-45 lei
11.Efectuarea modificărilor în dosarul străinului ca urmare a schimbărilor reşedinţei acestuia-65 lei
12.Eliberarea unui act, a unor informaţii-30 lei
13.Servicii de copiere: A4, 1 pagină-0,5 lei
14.Înregistrarea/radierea din evidenţă la reşedinţă sau domiciliu-10 lei
15.Prelungirea vizei de scurtă şederepentru fiecare lună25 euro*
1 zi20 euro*
3 zile15 euro*
5 zile10 euro*
16.Darea în locaţiune a locuinţelor către străinii beneficiari ai programelor de integrare şi străinii care au obţinut o formă de protecţie în Republica Moldova-Cuantumul chiriei este calculat în baza actelor normative cu privire la locuinţele sociale
* Tariful se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţii.

 

Nr.Lista și tarifele la serviciile prestate de către IGM
Tarifele la serviciile IR – permis de ședere provizorie
 Confecționarea permisului de ședere:20 zile lucrătoare350 lei + 50 lei
10 zile lucrătoare700 lei + 50 lei
5 zile lucrătoare

1050 lei + 50 lei

* 350 lei +50 lei

1 zi lucrătoare 1400 lei + 50 lei
în ziua adresării1750 lei + 50 lei
* Serviciile de confecționare și personalizare a permiselor de ședere provizorie în scop de muncă, în condițiile art. 431 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, se prestează în termen de 5 zile lucrătoare, cu achitarea tarifului stabilit pentru prestarea serviciului respectiv în termenul maximal. (HG 966/2020)
Tarifele la serviciile CR – permis de ședere permanentă
 Confecționarea permisului de ședere:20 zile lucrătoare350 lei + 50 lei
10 zile lucrătoare700 lei + 50 lei
5 zile lucrătoare1050 lei + 50 lei
1 zi lucrătoare 1400 lei + 50 lei
în ziua adresării1750 lei + 50 lei
Tarifele la serviciile CC – buletin de identitte pentru apatrizi
 Confecționarea buletinului de identitate:30 zile calendaristice350 lei + 20 lei
15 zile calendaristice530 lei + 20 lei
5 zile lucrătoare880 lei + 20 lei
24 ore1050 lei + 20 lei
8 ore1230 lei + 20 lei
 Confecționarea buletinului de identitate în caz de pierdere, furt sau deteriorare:30 zile calendaristice350 lei + 20 lei
15 zile calendaristice530 lei + 20 lei
5 zile lucrătoare880 lei + 20 lei
24 ore1050 lei + 20 lei
Tarifele la serviciile PC – document de călătorie pentru apatrizi
 Confecționarea documentului de călătorie:30 zile calendaristice1320 lei + 20 lei
15 zile calendaristice1650lei + 20 lei
5 zile lucrătoare2310 lei + 20 lei
24 ore2640 lei + 20 lei
8 ore3300 lei + 20 lei
Confecționarea actelor de identitate în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă
   350 lei + 50 lei

NOTA: Plata pentru perfectarea actelor de identitate a străinilor se recepționează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 966/2020 (în vigoare din 01.07.2021) cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.