Prelungirea vizelor

Informație generală:

       Viza care s-a acordat pe un termen de şedere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încât durata totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile calendaristice în decusrul oricărei perioade de 180 zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 zile precedente fiecărei zile de ședere.

       Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat, indiferent de modul de depunere a cererii de viză pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

       Perioada de valabilitate şi/sau durata de şedere acordată printr-o viză poate şi prelungită dacă:

       1) titularul de viză a făcut dovada unei situaţii de forţă majoră sau a unor motive de ordin umanitar care îl împiedică să părăsească teritoriul Republicii Moldova înainte de expirarea perioadei de valabilitate sau a duratei de şedere autorizate prin viză. O astfel de prelungire se acordă cu titlu gratuit;

      2) titularul de viză este în măsură să facă dovada unor motive de ordin personal întemeiate care să justifice prelungirea perioadei de valabilitate sau a duratei de şedere. Pentru o astfel de prelungire se percepe o taxă de stat şi o taxă pentru servicii, în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către Ministerul Afacerilor Interne şi tarifele la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.896/2014.

        Solicitarea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit de viză.

       Cererile de prelungire a vizelor se soluţionează în termen de 24 ore, 3 zile şi 5 zile.

PRELUNGIREA VIZEI- PERSOANA JURIDICĂ :

 1. Acte obligatorii pentru toate scopurile (submotivele):
 1. Demers in forma stabilita;
 2. Declarație/ demers în formă liberă în care se indică motivul prelungirii vizei;
 3. Originalul și Copia documentului de călătorie;
 4. Copia vizelor anterioare obținute pentru Republica Moldova şi/sau alte state;
 5. Dovada mijloacelor de întreținere în cuantum stabilit, potrivit prevederilor HG 332/2011 cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune)
 7. Asigurarea medicală, valabilă pe teritoriul Republicii Moldova, pe întreaga perioada de ședere;
 1. Acte adiționale pentru scopurile (submotivele) determinate după cum urmează:
 
 
 
 
;
 
 
Afaceri:
 • confirmarea funcţiei străinului care prelungește viza;
 • confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri (contracte comerciale sau de cooperare industrială, comenzi, invoice, etc);
Transport:
 • acte ce atestă profesia solicitantului, precum şi activitatea desfăşurată pe durata şederii;
 • copia permisului de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare a mijlocului de transport;
Activităţi sportive:
 • copia programului de desfăşurare a competiţiilor sportive;
 • acte care confirmă desfăşurarea activităţii în calitate de sportiv;
 • contractul de prezentare a sportivului încheiat între agent şi persoana invitată, (după caz), anexat cu copia legitimaţiei de agent;
Activități culturale, ştiinţifice, umanitare sau religioase:
 • copia programului de desfăşurare a activităţilor culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, altor activităţi;
certificat de confirmare a funcţiei persoanei invitate;
 • dovada apartenenţei la un cult religios sau la o organizaţie umanitară, după caz;
 • copia proiectului contractului de voluntariat sau a acordului de colaborare;

PRELUNGIREA VIZEI – PERSOANĂ FIZICĂ :

 1. Acte obligatorii pentru toate scopurile (submotivele):
 1. Cerere in forma stabilita;
 2. Cererea în formă stabilit pentru copii minori (dupa caz);
 3. Declarație în formă liberă în care se indică motivul prelungirii vizei;
 4. Originalul și Copia documentului de călătorie;
 5. Copia vizelor anterioare obţinute pentru Republica Moldova şi/sau alte state;
 6. Dovada mijloacelor de întreținere în cuantum stabilit, potrivit prevederilor HG 332/2011 cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova;
 7. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune)

 

 

 

;

                  8.Asigurarea medicală, valabilă pe teritoriul Republicii Moldova, pe întreaga perioada de ședere;

 1. Acte adiționale pentru scopurile (submotivele) determinate după cum urmează:

 

Vizită:

 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Alte acte justificative