Prezentare IGM

Prezentare IGM

Informaţii generale. Inspectoratul General pentru Migrație (în continuare – IGM) este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură, în condițiile legii, implementarea politicilor statului în domeniile migrației, azilului, apatridiei și integrării străinilor, precum și a legislației relevante acestor domenii.

În același timp, IGM este responsabil de combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, ce presupune depistarea și îndepărtarea benevolă sau forţată a străinilor de pe teritoriul ţării, fie aplicarea măsurilor restrictive (ex. aplicarea interdicţiilor de intrare în ţară pentru o anumită perioadă de timp).

IGM monitorizează fluxul migraţional şi asigură evidenţa străinilor care intră în Republica Moldova prin regiunea transnistreană.

Organizațional, IGM are direcții la nivel regional (Bălţi, Comrat, Cahul), inclusiv șase oficii teritoriale de evidență a străinilor ce intră/ies în/din Republica Moldova prin regiunea transnistreană.

Admisia legală reprezintă un set de măsuri destinate străinilor ce doresc să imigreze sau deja se află pe teritoriul Republicii Moldova, cum sunt: eliberarea invitaţiilor, prelungirea vizelor și acordarea dreptului de şedere în ţară în dependență de motivul imigrării ( studii, integrarea familiei, muncă, activităţi religioase, etc.). 

Azilul şi integrarea sunt cele mai sensibile domenii din activitatea IGM. În cazul unei decizii pozitive, străinii, veniți din diferite zone de conflict armat, primesc statut de refugiat sau de beneficiar de protecţie umanitară în Republica Moldova.

Combaterea şederii ilegale a străinilor şi reducerea fluxului de migranţi ilegali, ce tranzitează Republica Moldova către alte state din Uniunea Europeană, este un angajament al Republicii Moldova luat în cadrul Acordului de Asociere și liberalizare a regimului de vize cu UE.

În 2013 au fost instituite secţiile regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor în Nord, Centru şi Sud. Instruirea personalului, aplicarea metodelor noi de lucru, folosirea bazelor de date din domeniu, acordarea suportului metodologic pentru identificarea străinilor în teritoriu şi coordonarea activității cu mai multe entităţi ale MAI, a sporit semnificativ randamentul și eficacitatea activității biroului.

În 2015, au fost inițiate pentru prima dată verificări a legalității documentării străinilor care lucrau la întreprinderile cu capital mixt (peste șase mii de întreprinderi), şederii străinilor care provin din statele cu risc migraţional sporit (verificate circa 8 000 persoane din 14 state) și a domicilierii a 500 persoane incluse în sistemul de azil al Republicii Moldova.

Elaborarea materialelor analitice în domeniul migraţiei şi azilului. IGM asigură elaborarea și publicarea Profilului Migraţional Extins, care conţine peste 160 de indicatori statistici în domeniu de asemenea se elaborează anual Raportul analitic „Analiza riscurilor în domeniul migrației și azilului”. Raportul include evaluarea datelor primare și a celor statistice produse de IGM, efectuarea analizei în mod adecvat a responsabilităților IGM, inclusiv a situației în teritoriu, descrierea evenimentelor, amenințărilor, riscurilor în domeniul migrației și azilului.