Dreptul de ședere provizorie cu scop de muncă

lucrător imigrant

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului imigrant:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
 3. Contractului individual de muncă al străinului cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;  

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorului imigrant:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
 3. Permisul de şedere;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;  

 

strain angajat în proiecte investiţionale de importanţă naţională

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în Proiecte investiţionale de importanţă naţională:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Copia contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în Proiecte investiţionale de importanţă naţională:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Dinamica angajării lucrătorilor autohtoni;
 5. Copia de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

strain angajat în cadrul proiectelor de asistenţă externă

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în cadrul Proiectelor de asistenţă externă:

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul implementatorului de proiect sau al autorității administraţiei publice/instituţiei/ organizaţiei beneficiare;
 3. Copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 4. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 5. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi în cadrul Proiectelor de asistenţă externă:

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul implementatorului de proiect sau al autorităţii administraţiei publice/instituţiei/ organizaţiei beneficiare;
 3. Copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 4. Permisul de şedere al străinului;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

lucrător înalt calificat

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorilor străini înalt calificaţi:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Copia contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care trebuie să fie echivalent cu cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
 4. Confirmarea pregătirii profesionale, experienţei în activitate sau competenţei specifice funcţiei;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă lucrătorilor străini înalt calificaţi:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Copia de pe contractul individual de muncă;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

străin care desfășoară activităţi în domeniul didactic, cultură, sănătate sau sport

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor care desfăşoară activităţi didactice, în domeniile culturii, sănătăţii sau sportului:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătăţii, educaţiei, sportului şi ştiinţei;
 4. Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor care desfăşoară activităţi didactice, în domeniile culturii, sănătăţii sau sportului:

 1. Demersul tipizat
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătăţii, educaţiei, sportului şi ştiinţei;
 5. Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

persoana cu funcţie de conducere

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere:

 1. Demersul tipizat
 2. Copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
 3. Copia contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu trebuie să fie mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. Administratorul, conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
 4. Confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să ateste crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant;
 5. Cazierul judiciar din țara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere:

 1. Demersul tipizat
 2. Copia de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Copie de pe contractul individual de muncă/contractul de management/contractul de mandat al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu trebuie să fie mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 5. Confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să ateste crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

persoana cu funcţie de conducere din domeniul tehnologiei informaţiei - TI

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere din domeniul   tehnologiei informaţiei-TI:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 4. Copia contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu este mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. Administratorul, conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografiecolor 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă persoanelor cu funcţie de conducere din domeniul tehnologiei informaţiei - TI:

 1. Demersul tipizat
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Copia de pe contractul individual de muncă/contractul de management/contractul de mandat al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a salariului lunar, care nu este mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

specialist din domeniul tehnologiei informaţiei - TI 

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă specialiştilor din domeniul tehnologiei informaţiei - TI:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 4. Copia contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă specialiştilor din domeniul tehnologiei informaţiei - TI:

 1. Demersul tipizat
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Copia de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

strain angajat ai rezidenţilor zonelor economice libere (ZEL)

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi ai rezidenţilor Zonelor economice libere (ZEL):

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul administratorului principal al Zonei economice libere;
 3. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 4. Copia contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor angajaţi ai rezidenţilor Zonelor economice libere (ZEL):

 1. Demersul tipizat;
 2. Demersul administratorului principal al Zonei economice libere;
 3. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 4. Permisul de şedere al străinului;
 5. Copia de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

străini ale căror specialităţi sînt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare

 

Lista actelor pentru acordarea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor ale căror specialităţi sunt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului; 
 3. Copia contractului individual de muncă cu indicarea salariului care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 4. Copia de pe actul de studii sau de pe un alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă;
 5. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular; 
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;

 

Lista actelor pentru prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă străinilor ale căror specialităţi sunt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare:

 1. Demersul tipizat;
 2. Copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
 3. Permisul de şedere al străinului;
 4. Contractul individual de muncă cu indicarea salariului care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. O fotografie color 3x4;

 

Notă:

 1. Actele se prezintă în original şi copii.
 2. Actele se depun cu 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de ședere;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;