Șef adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație

Șef adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație
Alexandru PUTERE
(numit prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 159 EF din 23.10.2023)
Comisar – principal
Data şi locul naşterii:
02 Iunie 1979, Chișinău
 
Educaţie şi formare:

Masterand  -  Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea Transfrontalieră de Științe penale și criminalistică, (2023-prezent).

Master – Magistru în automatică și informatică Universitatea Tehnică din Moldova, (2001-2002);

Instruire- Cyber Educator - Implementing Behavioural Science Perspectives for Improved Cybersecurity Awareness Education in Organisations, Chișinău, 05.02.2023-09.02.2023 (cu obținerea certificatului internațional de conformitate);

Instruire -  Identitate digitală și înregistrarea străinilor - OIM - ,Chișinău, 29.01.023-03.02.2023;

Curs  de instruire și perfecționare profesională cu tematica „Auditor Intern pentru Sistemul de Management al Securității Informaționale, Chișinău, 26.01.2021-29.01.2021 (cu obținerea certificatului internațional de conformitate cu nr. 966/TAR-AK/10/2020);

Curs  de instruire și perfecționare profesională cu tematica „Specialist în Sistemul de Management al Securității Informațiilor conform ISO 27001 și ISO 27002, Chișinău, 24.08.2020-26.08.2020 ( cu obținerea certificatului internațional de conformitate cu nr. 966/TAR-AK/10/2020 );

 Curs de instruire continuă, Academia ,,ȘTEFAN CEL MARE” a MAI - Formare managerială Nivelul II – Management superior” Chișinău, 25 martie – 05 aprilie 2019.

Instruire - ,,Evoluții și tendințe în manifestarea fenomenelor generatoare de insecuritatea la adresa infrastructurilor critice și asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a acestora”, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova ((RO-MD: INSPECTORATUL GENERAL DE POLIȚIE, BUCUREȘTI-INSPECTORATUL GENERAL DE POLIȚIE CHIȘINĂU))” – Chișinău, 22-26 iulie 2019;

Instruire - ,,Dimensiunea internă și externă a protecției infrastructurilor critice”, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD: Inspectoratul general de poliție, București-Inspectoratul general de poliție,  Chișinău)” – Chișinău, 22-26 aprilie 2019;

Instruire -,,Metode și mijloace utilizate în cadrul proceselor de identificare și gestionare a incidentelor de securitate cibernetică la nivelul organizațiilor”, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD: Inspectoratul general de poliție, București- Inspectoratul general de poliție,  Chișinău), februarie 2019;

Instruire - ,,Cadrul legislativ în domeniul securității cibernetice. Implementarea programelor de awareness la nivelul organizației, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD: Inspectoratul general de poliție, București - Inspectoratul general de poliție, Chișinău) – noiembrie 2018;

Instruire -  Dimetra X-Core Configuration and Administration, 12.12.2018, Motorola, Berlin, Germania;

Instruire -  TETRA Terminal Programming CPS Plus 7.4, 28.11.2018, Motorola, Berlin, Germania;

Instruire - MCC7500C Troubleshooting and Maintenance, 12.07.2018, Motorola, Berlin, Germania;

Instruire -MTS2/4 Installation, Configurattion and Troubleshooting, 12.04.2018, Motorola, Berlin, Germania;

Instruire - ,,Fight against cybercrime”,  organized in Chisinau, 16-18 january, 2018;

Instruire - ,,Tehnical Analysis Training” organized in Chisinau,, 11-13.12.2017;

Instruire - ,,Fight against child sexual exploitation”, organized in Chisinau, Moldova within the project ,,Eastern Parthership Police Cooperation Programme” on 5-7 December, 2017;

Instruire - Child Protection System (CPS) Basic P2P Investigations 03/2016, Police Academy, Poland;

Instruire - ,,Investigation of Child Pornography Course” provided by the U.S. Federal Bureau of Investigation, Budapest, Hungary, 11-15.01.2016;

Instruire  - Advanced Computer and Network Instruction Course, 10/2015, U.S. Secret Service;

Instruire – Schimb de experiențe în cadrul    - ,,Successfully Attended the Regional Conference on Online Child Sexual Exploitation and Abuse and Other Forms of Cyber Enabled Crime”, 29 June – 3 July 2015 – SELEC/Bucharest, Romania;

Instruire - Workshop on the fight against cybercrime, 04/2015, European Commission;

Instruire - Intermediate Cyber Investigations Training, 12/2014, FBI USA;

Instruire - Advanced Digital Analysis, 12/2014, FBI USA;

Instruire - ,,Percheziția electronică – aspect practice”, 3-14.11.2014, organizat de către Inspectoratul General al Poliției în parteneriat cu Misiunea OSCE;

Instruire - Introduction into Malware Investigations Training, 09/2014, EUROPOL;

Instruire - ,,Противодействие детской порнографии в интернете” 17-21 марта 2014;

Instruire - ,,Consolidarea capacităților de combatere a infracțiunilor comise prin sisteme informaționale, 18-20 iunie 2013, Chișinău;

Instruire - Combating Child Sexual Abuse Online 02/2013, IOM;

Instruire  - International Child Sexual Exploitation Database (ICSE), 02/2013, INTERPOL;

 Licență- Diplomă inginer, specialitatea ,,Automatică și informatică”, specializarea Informatică Industrială – Universitatea Tehnică din Moldova, (1996-2001).

 

Experiența profesională:

23.10.2023 - prezent - Șef adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație;

13.08.2021-23.10.2023 - Director al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI;

15.05.2020 – 12.08.2021 Șef al Serviciului Tehnologii Informaționale al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI;

25.04.2018- 10.03.2020 – Director adjunct al Departamentului Logistică S.A.”Moldtelecom”;

23.04.2008- prezent – Lector, lector asistent, lector superior, conferențiar universitar UTM, FCIM Departamentul Informatică și Sisteme Automatizate;

25.04.2018- 09.09.2019 - Șef al Direcției Radiocomunicații al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI; 17.01.2014- 25.04.2018 Șef al Secției protecția copiilor în Internet a centrului pentru combaterea crimelor informatice, Inspectoratul General al Poliției;

06.03.2013-17.01.2014 - Ofiţer principal de investigații al biroului protecția copiilor al secţiei investigarea infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor a centrului pentru combaterea crimelor informatice,  Inspectoratul General al Poliției;

10.10.2012- 06.03.2013 - Șef secţie protecţia copiilor în Internet a centrului pentru combaterea crimelor informatice, Inspectoratul General al Poliției;

22.01.2010- 05.10.2012 - Ofiţer principal de investigații al biroului protecția copiilor al secţiei investigarea infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor a centrului pentru combaterea crimelor informatice, MAI;

05.09.2008- 22.01.2010 - Inspector superior al secţiei  combaterea traficului de persoane în Internet a centrului  pentru combaterea traficului de persoane, MAI;

25.04.2008- 05.09.2008 Inspector inginer al secţiei  logistică a centrului pentru combaterea traficului de persoane, MAI;

07.07.2001- 23.04.2008 Inginer, șef de laboratoare, lector, lector asistent, lector superior la catedra ,,Automatică și Tehnologii Informaționale", la UTM.

 
Limbi vorbite: l. română (limba maternă), l. rusă (fluent), l. engleza (mediu).
Starea civilă: căsătorit, trei copii.
Telefon de contact: 067199977