Servicii medicale

Cine are dreptul la servicii medicale:

toți străinii au acces la serviciile medicale prin sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Cum puteți accesa serviciile medicale: 
Serviciile medicale pot fi accesate prin sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, ce presupune posedarea/procurarea obligatorie a poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală. Persoana ce deține polița este scutită de cheltuielile pentru serviciile medicale. 

Unde puteți procura polița de asigurare obligatorie de asistență medicală:
Polițele pot fi procurate la Compania Naţională de Asigurare în Medicină (CNAM). Vedeți aici adresele reprezentanțelor teritoriale.

Contactele CNAM:
Adresa: mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 12, MD-2005
pagina web: www.cnam.md
e-mail: info@cnam.md, tel: 022 223166,  fax: 022 226184
Linia VERDE 0-800-99999, 8.00-17.00, luni-vineri. 

Categoriile de străini obligați să procure polița obligatorie de asistență medicală:

 • străinii încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă şi titulari ai unui tip de drepturi de şedere provizorie (reîntregirea familiei/scop de muncă/studii/activităţi umanitare sau religioase); 
 • străinii recunoscuți ca apatrizi în Republica Moldova;  
 • străinii ce posedă dreptul de şedere permanentă; 
 • străinii titulari ai unui drept de şedere provizorie (reîntregirea familiei/studii/activităţi umanitare sau religioase);

Categoriile de persoane scutite de achitarea primei de asigurare:

 • copiii de vârstă preşcolară;
 • elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală;
 • elevii din învățământul secundar profesional;
 • elevii din învățământul mediu de specialitate (colegii) cu frecvenţă la zi;
 • studenţii din învățământul superior universitar cu frecvenţă la zi, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;
 • rezidenţii învățământului postuniversitar obligatoriu şi doctoranzii la cursuri de zi, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;
 • copiii neîncadraţi la învăţătură până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • gravidele, parturientele şi lăuzele;
 • persoanele cu dezabilităţi severe, accentuate sau medii;
 • pensionarii;
 • șomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
 • persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dezabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
 • mamele cu patru şi mai mulţi copii;
 • persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare, în perioada desfăşurării acestuia;

Ce servicii medicale puteți accesa cu polița obligatorie de asistență medicală:

Asistenţa medicală urgentă prespitalicească - este setul de servicii medicale acordate pacientului în stare gravă de sănătate, în regim non-stop şi operativ pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începînd de la locul accidentului sau îmbolnăvirii, în timpul transportării la necesitate şi pînă la transmiterea lui în instituţia medico-sanitară. Cetățenii Republicii Moldova beneficiază gratuit de asistenţa medicală urgentă prespitalicească, indiferent de statutul asigurat sau neasigurat al persoanei. Cînd sunteţi într-o stare gravă de sănătate, este necesar să telefonați la numărul scurt 903 pentru a chema ambulanța fie dacă este posibil să vă deplasați la orice instituție medicală pentru îngrijire medicală urgentă, fără a prezenta poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi fără a achita pentru aceste servicii. 

Asistenţa medicală primară - este setul de servicii medicale care include activităţi de profilaxie, de consultanţă cu scop curativ şi de suport acordate de medicul de familie şi echipa sa. Cetățenilor Republicii Moldova li este garantată asistenţa medicală primară, indiferent de statutul asigurat sau neasigurat al persoanei.Străinii au dreptul şi obligaţia de a se înregistra la un medic de familie. Vedeți aici care este procedura de înregistrare la medicul de familie. de asemenea, puteți verifica înregistrarea Dvs. la medicul de familie aici.  Doar medicul de familie vă oferă accesul la serviciile medicale necesare, atunci când aveţi o problemă de sănătate, eliberându-vă biletul de trimitere pentru consultaţia medicului specialist ori pentru spitalizare. Tot el, vă poate prescrie reţeta pentru medicamente integral sau parţial compensate și vă va supravegheze starea de sănătate pe toată perioada de tratament ambulatoriu
Programarea la medicul de familie poate fi făcută la telefon sau direct la ghişeele de înregistrare din instituţia primară.

Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu - include setul de servicii medicale acordate de medicul specialist de profil în tratamentul care nu necesită spitalizare. Persoanele asigurate beneficiază gratuit de consultaţia medicului specialist de profil care se face doar în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau alt specialist de profil. Aveţi posibilitatea să vă adresaţi direct la medicul specialist în situaţiile de urgenţă sau în cazul diagnosticului stabilit al unei maladii, cu respectarea următoarelor condiţii: 

 1. dacă într-un intervalul de timp (între 2 prezentări), pînă la o nouă consultaţie nu trebuie să fiţi monitorizat de către medicul de familie şi numai dacă prezentaţi o dovadă scrisă că aţi fost luat la evidenţă de către medicul de familie, 
 2. dacă schema terapeutică trebuie modificată în funcţie de evoluţia bolii, 
 3. dacă medicul specialist de profil a informat medicul de familie în scris despre intervenirea schimbărilor în evoluţia bolii şi în conduita terapeutică.

Specialistul de profil vă poate recomanda medicamente compensate pe care le va prescrie medicul de familie, neurologul, psihiatrul sau
endocrinologul (după caz). În caz de necesitate, în cadrul aceluiaşi caz de boală, specialistul de profil poate consulta un alt medic specialist în
baza înscrierii în fişa medicală sau a biletului de trimitere eliberat pentru altă instituţie medicală.
Dacă instituţia specializată de ambulatoriu nu dispune de capacităţi de efectuare a investigaţiilor în volum deplin, atunci acestea pot fi efectuate gratuit în alte instituţii medico-sanitare, în baza biletului de trimitere eliberat de medicul specialist.

Asistenţa medicală spitalicească se acordă atunci, când toate posibilităţile asistenţei medicale în condiţii de ambulatoriu au fost epuizate ori starea sănătăţii necesită a fi supravegheată în condiţii de spital. Persoanele asigurate nu plătesc serviciile medicale acordate în spital, care includ: consultaţii şi investigaţii pentru stabilirea diagnosticului, tratamentul medical/chirurgical, îngrijire, medicamente, consumabile, cazare şi alimentaţie.

Spitalizarea poate fi: 

 • programată, cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie ori medic specialist;
 • urgentă, prin intermediul asistenţei medicale de urgenţă sau prin adresare directă în secţia de internare.

În Republica Moldova sunt spitale raionale, municipale, departamentale şi republicane. Numai medicul specialist are dreptul să elibereze bilet de trimitere pentru spitalizarea în instituţiile de nivel republican. Copii cu vîrsta de pînă la 3 ani sunt spitalizaţi cu părintele sau tutela, cărora le sunt garantate serviciile hoteliere şi de alimentaţie. Durata de internare în spital nu este limitată prin acte normative, ea este individuală pentru fiecare caz concret şi depinde de starea de sănătate. Decizia referitor la durata de internare este luată de către medicul curant şi /sau consiliul medical. Dacă instituţia spitalicească nu dispune de capacităţi de efectuare a investigaţiilor de laborator şi instrumentale în volum deplin, atunci le veţi efectua în baza biletului de trimitere gratuit la alte instituţii medicale.

Serviciile medicale de înaltă performanţă sunt serviciile de diagnostic şi tratament costisitoare, efectuate la aparataj medical modern, cu randament sporit. Persoanele asigurate nu plătesc pentru serviciile de înaltă performanţă. 
În condiţii de ambulatoriu puteți beneficia de servicii de înaltă performanţă numai în baza biletului de trimitere eliberat medicul de familie şi/sau de medicul specialist de profil care activează în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Dacă sunteţi internat în spital, serviciile medicale de înaltă performanţă vă sunt acordate gratuit, dacă sunt prescrise la indicaţia medicului curant sau consultant.
Unele servicii de înaltă performanţă necesită programare în listele de aşteptare. Programarea se efectuează de către medicul de familie şi/sau medicul specialist care a indicat investigaţia. Perioada de timp pînă la prestarea serviciului de înaltă performanţă, conform listei de aşteptare, depinde de capacitatea utilajelor performante, numărul persoanelor înscrise şi resursele financiare disponibile în Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Îngrijiri medicale la domiciliu sunt serviciile medicale acordate persoanelor asigurate care suferă de maladii cronice în stadii avansate (consecinţe ale ictusului cerebral, maladii în fază terminală, fracturi de col femural) şi/sau au avut intervenţii chirurgicale mari şi prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituţie medicală. Doar persoanele asigurate pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, care sunt oferite în cadrul hospice-ului şi la domiciliu de către prestatorii autorizaţi, contractaţi de către CNAM.

Medicul de familie/specialist de profil are dreptul să vă indice/prescrie îngrijiri medicale la domiciliu. În cadrul vizitei la domiciliu sunteţi asigurat de către prestator cu medicamentele şi materialele consumabile necesare.