Dreptul de ședere provizorie cu scop de studii

Lista actelor  de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru studii
1. Demersul instituţiei de învăţământ şi cererea de formă stabilită;
2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat), şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză);
3. Copia Acordului Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, cu excepția străinilor din țările semnatare Convenției de la Lisabona;
4. Copia documentului ce atesta înmatricularea la studii;
5. Copia contractului de studii;
6. Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificata notarial , ordinul de repartiţie/bonul de cazare în cămin);
7. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular, cu excepţia minorilor pînă la 16 ani;
8. Originalul și copia asigurării medicale pentru străin valabilă cel puţin 3 luni;
9. Originalul și copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat, cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova);
10.  Foto color 3x4;
11. alte acte după caz (licenţă de activitate, certificat de înregistrare, extras din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, pentru instituţiile care depun dosarul pentru prima dată).
Notă
1)Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie, străinul trebuie să se adreseze la BMA, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a acordat dreptul de aflare;
2)Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ.

preuniversitare

studii preuniversitare

Cerere pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru studii preuniversitare

studii universitare

Cerere pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru studii universitare

studii postuniversitare

Cerere pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru studii postuniversitare