Cum poate fi solicitată echipa mobilă

Serviciile de înregistrare și documentare a beneficiarilor de protecție temporară pot fi oferite de către Inspectoratul General pentru Migrație inclusiv prin intermediul echipelor mobile de documentare ale IGM.

Serviciile de înregistrare și documentare prin intermediul echipelor mobile ale IGM se acordă următoarelor categorii de beneficiari de protecție temporară:

- persoane netransportabile / imobilizate la pat;

- persoane cu mobilitatea scăzută cauzată de dizabilitate fizică, psihică sau stare gravă a sănătății;

- persoane aflate la tratament prin constrângere în instituțiile medico-sanitare specializate.

Pentru a solicita intervenția echipei mobile a IGM, solicitantul urmează să aleagă opțiunea „IGM Echipa mobilă” în procesul de pre-aplicare pentru protecția temporară.

Serviciul este accesibil pe portalul online protectietemporara.gov.md.