Condițiile de solicitare a invitației electronice

Pentru obţinerea vizelor de scurtă şedere, solicitanţii pot depune cererea/demersul pentru eliberarea invitaţiei electronice pe pagina web oficială a autorităţii competente pentru străini.

Solicitanţii anexează la formularul de cerere, în format digital, documentele cerute de sistem.

În scopul obţinerii invitaţiei electronice, persoana juridică/ fizică depune, în format digital, pachetul de acte stabilit conform cerințelor, avînd autentificare Mpass.

Solicitanţii de invitaţii electronice achită taxele prevăzute prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay).

Cererile de eliberare a invitaţiilor se soluţionează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau a demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia − în termen de o zi.

În cazuri temeinic justificate, cînd este necesară o examinare mai aprofundată a cererii/demersului, termenul poate fi prelungit cu 10 zile calendaristice.

Autoritatea competentă pentru străini expediază invitaţia electronică solicitantului de invitaţie la poşta electronică indicată în formularul de cerere, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea invitaţiei.

În cazul refuzului eliberării invitaţiei electronice, subsistemul „Invitaţii” generează refuzul invitaţiei electronice, care este expediat solicitantului de invitaţie la poşta electronică indicată în formularul de cerere, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea refuzului eliberării invitaţiei electronice.

Pentru depunerea unei cereri sau a unui demers este necesar să Vă autentificați prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass):

Autentificare