Drept de aflare

Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a vînzătorilor profesioniști
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  vânzătorilor  profesionişti;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Documentul ce confirmă că sînt împuterniciţi de către o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene să negocieze vânzarea de servicii sau de mărfuri ori să încheie contractul de vânzare a serviciilor sau mărfurilor în Republica Moldova;
4. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a prestatorilor de servicii contractuale
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  prestatorilor de servicii contractuale;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Documentul ce confirmă obţinerea unui contract de prestare de servicii pentru cel mult 12 luni;
4. Documentul care confirmă împuternicirea dată de persoana juridică angajatoare privind prestarea temporară a unor tipuri de servicii în interesul acesteia;
5. Dovada calificării sau experienţei profesionale a străinului de cel puţin 3 ani;
6. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a profesioniștilor independenți
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  profesioniştilor  independenţi;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Contractul de prestare de servicii încheiat pe o perioadă de cel mult 12 luni;
4. Actul de studii sau de calificare şi de confirmare a experienţei profesionale în domeniu de cel puţin 6 ani;
5. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorilor sezonieri în munci agricole
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  lucrătorilor sezonieri în munci agricole;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Copia de pe viza de scurtă şedere, după caz;
4. Copia contractului individual de muncă;
5. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorilor frontalieri
1. Declaraţia pe propria răspundere privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova al  lucrătorilor frontalieri;
2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
3. Copia de pe viza de scurtă şedere, după caz;
4. Copia contractului individual de muncă;
5. 2 foto color 3X4.
 
Lista actelor privind dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a specialistului în domeniul IT
1. Declaraţia pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în RM;
2. Avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei; 
3. Copia paşaportului naţional al străinului;
4. Copia de pe viza de scurtă şedere, după caz;
5. Copia contractului de prestări servicii;