Educație

Cine are dreptul la educație:
Fiecare copil, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, de originea şi starea socială, de apartenenţa politică sau religioasă, de antecedentele penale, are dreptul la instruire gratuită în limba de stat sau în altă limbă în şcoli de cultură generală, la continuarea studiilor în şcoli tehnico-profesionale, licee, colegii, instituţii de învățământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Tipurile de învățământ în Republica Moldova:

Învățământul  preşcolar
Învățământul preşcolar constituie prima treaptă a sistemului de educaţie şi instruire. El reprezintă un sistem de instituţii ante-preşcolar şi preşcolare de diverse tipuri, de stat şi private, cu diferite programe de funcţionare, ce corespund standardelor educaţionale. Învățământul preşcolar are drept scop principal pregătirea multilaterală a copilului pentru viaţă, în vederea integrării în activitatea şcolară, dezvoltarea capacităţilor creative prin valorificarea potenţialului psihofiziologic şi intelectual.

Ce acte sunt  necesare pentru înregistrarea copilului la o instituție preșcolară:

 • cererea adresată instituţiei de învățământ;
 • certificatul de naştere, original şi o copie;
 • actul de identitate al părinţilor, original şi o copie;
 • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi o copie;
 • certificatul medical tip (eliberat în Republica Moldova);

Învățământul primar
Învățământul primar este obligatoriu şi se organizează ca învățământ de zi, cuprinde clasele I-IV. Învățământul primar contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă şi creativă, la dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a deprinderilor trainice de citit, scris şi calcul, asigurând dezvoltarea aptitudinilor de comunicare.  

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea copilului la școală:

 • cererea adresată instituţiei de învățământ;
 • certificatul de naştere, original şi o copie;
 • actul de identitate al părinţilor, original şi o copie;
 • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi o copie;
 • certificatul medical tip (eliberat în Republica Moldova);
 • situaţia şcolară (notele pentru anii de studii realizaţi anterior);

Învățământul gimnazial
Învățământul gimnazial este obligatoriu şi se organizează ca învățământ de zi cu clasele V-IX. Învățământul gimnazial contribuie la formarea unei personalităţi libere şi creative prin asigurarea competenţelor la elevi precum şi prin orientarea acestora în determinarea traseului individual către învățământul liceal, profesional tehnic secundar.

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea copilului la școală/liceu:

 • cererea adresată instituţiei de învățământ;
 • certificatul de naştere, original şi o copie;
 • actul de identitate al părinţilor, original şi o copie;
 • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi o copie;
 • certificatul medical tip (eliberat în Republica Moldova);
 • situaţia şcolară (notele pentru anii de studii realizaţi anterior);

Învățământul liceal
Învățământul superior

Unde vă trebuie să vă adresași pentru înscrierea copilului la școală/liceu/gimnaziu?

în Chișinău:

vă adresați, direct fie prin intermediu instituţiei de învățământ selectate, Direcţiei generale educaţie tineret şi sport conform locului de trai. Mai multă informație găsiți aici

în teritoriu:
vă adresați direct fie prin intermediu instituţiei de învățământ selectate, Direcţiei generale educaţie tineret şi sport din raion, după cum urmează: 

 • or. Anenii Noi, tel: 0265 20031, fax: 0265 22162;
 • or. Basarabeasca, tel: 0297 22748, fax: 0297 20043;
 • or. Bălţi, tel: 0231 22307, fax: 0231 22191;
 • or. Briceni, tel: 0247 22748, fax: 0247 22748;
 • or. Cahul, tel: 0299 23985, fax: 0299 23834;
 • or. Cantemir, tel: 0273 22777, fax:0273 22777;
 • or. Călăraşi, tel: 0244 20717, fax: 0244 20717;
 • or. Căuşeni, tel: 0243 22748, fax: 0243 22748;
 • or. Cimişlia, tel: 0241 22748, fax: 0241 22748;
 • or. Chişinău, tel: 022 201609, fax: 022 235293;
 • or. Criuleni, tel: 0248 22404, fax: 0248 22404;
 • or. Donduşeni, tel: 0251 227448, fax: 0251 22748;
 • or. Drochia, tel: 0252 22748, fax: 0252 22748;
 • or. Dubăsari, tel: 0248 44737, fax: 0248 44737;
 • or. Edineţ, tel: 0246 22748, fax: 0246 23646;
 • or. Făleşti, tel: 0259 22748, fax: 0259 22748;
 • or. Floreşti, tel: 0250 21467, fax: 0250 21467;
 • or. Glodeni, tel: 0249 22748/ 0249 24163, fax: 0249 22748;
 • or. Hînceşti, tel: 0269 22748, fax: 0269 22748;
 • or. Ialoveni, tel: 0268 22198, fax: 0268 22198;
 • or. Leova, tel: 0263 24183, fax: 0263 23105;
 • or. Nisporeni, tel: 0264 22748, fax: 0264 22748;
 • or. Ocniţa, tel: 0271 21459, fax: 0271 21459;
 • or. Orhei, tel: 0235 22748, fax: 0235 22612;
 • or. Rezina, tel: 0254 22748, fax: 0254 22748;
 • or. Rîşcani, tel: 0256 24453, fax: 0256 23031;
 • or. Sîngerei, tel: 0262 25232, fax: 0262 22785;
 • or. Soroca, tel: 0230 23386, fax: 0230 23085;
 • or. Străşeni, tel: 0237 22748, fax: 0237 23630;
 • or. Şoldăneşti, tel: 0272 25494, fax: 0272 22138;
 • or. Ştefan Vodă, tel: 0242 25292, fax: 0242 25292;
 • or. Taraclia, tel: 0294 24748, fax: 0294 24748;
 • or. Teleneşti, tel: 0258 23364, fax: 0258 23364;
 • or. Ungheni, tel: 0236 22748/ 0236 22009, fax: 0236 23598;
 • or. UTAG, tel: 0298 22748, fax: 0298 22748;