Informație generală

Cerinţele faţă de documentele de călătorie ale străinilor ce urmează să sosească în Republica Moldova
- Posedă un document de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
- La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
- Documentul de călătorie trebuie să conţină cel puţin două pagini libere.
- Documentul de călătorie trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani.

Drepturile și obligațiile străinilor

Legislatia RM ofera străinilor aceleaşi drepturi si libertăţi ca şi cetăţenilor RM, cu anumite excepţii, fără a fi lezate interesele statului, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor RM şi ale altor persoane. Străinii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosibire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, aparteneţă politică, avere sau de origine socială si au dreptul:
- la muncă şi protecţia ei în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu permisiunea organelor abilitate în domeniul ocupării forţei de muncă;
- la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii;
- la asigurări sociale avind dreptul sa primeasca indemnizatii, pensiisi alte tipuri de prestatii de asigurari sociale;
- la domiciliu;
- la proprietate şi dreptul de proprietate intelectuală;
- la educatie;
- la asociere avind dreptul a fi membri în diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive;
- la libertatea constiintei si a opiniei;
- la familie;
- la libera circulatie pe intreg teritoriul Republicii Moldova;
- la inviobilitatea persoanei si a locuintei;
- aceleaşi drepturi procedurale ca şi cetăţenii RM în procesele de judecată;
- la asistenţă juridică garantată de stat;
- de a cere protecţie misiunii diplomatice a statului lor;
- de a fi supuşi la impozite, taxe şi alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii RM, dacă acordurile internaţionale la care RM este parte nu stabilesc altfel;
Străinii sunt obligaţi:
- să respecte legislaţia RM şi să se supună, în condiţiile legii, controlului organelor abilitate;
- să desfăşoare activitate de muncă pe teritoriul RM doar cu permisiunea organelor abilitate si în baza unui drept/permis de sedere eliberat în acest scop;
- să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării;
- să părăsească teritoriul RM la expirarea termenului de şedere acordat;
- să achite impozitele, taxele şi alte plăţi conform legislaţiei;
- să-şi legalizeze şederea în teritoriul RM în modul stabilit de legislaţie;
- să declare Biroului migratie si azil al MAI, în termen de 15 zile calendaristice, schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat;
- în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să informeze Biroului migratie si azil al MAI, pentru luarea în evidentă;
- să informeze Biroul migratie si azil al MAI, în termen de 15 zile, despre schimbarea cetăteniei, desfacerea sau anularea căsătoriei.