Emigrarea autorizată

Cine poate solicita: cetățenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova, fie străinii ce dețin permis de ședere permanent pe teritoriul Republicii Moldova, și doresc să emigreze în altă țară.

Ce documente sunt necesare pentru autorizarea emigrării:

 1. cererea tip completată și semnată
 2. permisul de şedere;
 3. paşaportul de străinătate;
 4. documentele de stare civilă: 
  1. certificatul de naştere; 
  2. certificatul de căsătorie;
  3. certificatul de divorţ; 
  4. certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui; 
  5. certificatele de naştere ale copiilor minori, 
  6. certificatul de deces al soţului sau soţiei; 
  7. avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie;
 5. carnetul de pensionar;
 6. declaraţia părinţilor solicitantului care rămân cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova autentificată notarial, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi.   
  1. în cazul în care părinţii solicitantului sunt domiciliaţi în străinătate se prezintă documente confirmative.
  2. în cazul în care părinţii solicitantului s-a decedat – certificatul de deces.
 7. declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor.
 8. declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 9. declaraţia autentificată notarial a minorului (10-18 ani), care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 10. declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate; 
 11. Fotografie color, 3x4;

 

Costul serviciului: vezi aici