Programul privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025

La 23 noiembrie 2022, Cabinetul de miniștri a aprobat Programul destinat gestionării fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025.

Scopul Programului este de a asigura dezvoltarea unui sistem de management integrat al migrației bazat pe instituții puternice, instrumente eficiente și proceduri clare. Totodată, vor spori capacitățile instituționale de analiză și gestionare a riscurilor, în vederea asigurării tuturor precondițiilor pentru promovarea și menținerea unei societăți pașnice și sigure. Implementarea acestuia va contribui la asigurarea migrației ordonate, stabilirea unor reguli bine conturate privind admisia și procedurile de documentare a străinilor, dar și sporirea calității serviciilor prestate acestora.

AnexăMărime
programul_an_808_md.pdf1.39 MB