Tratament de lungă durată

Lista actelor de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru tratament de lungă durată (42):

 1. Cererea de formă stabilită;
 2. Scrisoarea din partea instituţiei medico-sanitare, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
 3. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat;
 4. Confirmarea din partea instituţiei medico-sanitare de asigurare cu spaţiu de cazare/locuit pe perioada solicitată;
 5. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia de pe dovada asigurării medicale valabilă cel puţin 3 luni;
 7. Dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 8. 1 foto color 3x4.

 

Notă:

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ; 

 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru tratament de lungă durată:

 1. Cererea de formă stabilită;
 2. Scrisoarea din partea instituţiei medico-sanitare, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
 3. Originalul şi copia  paşaportului naţional al străinului;
 4. Originalul şi copia permisului de şedere;
 5. Confirmarea din partea instituţiei medico-sanitare de asigurare cu spaţiu de cazare/locuit pe perioada solicitată;
 6. Copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 7. Dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 8. 1 foto color 3x4.

 

Notă:

 1.  Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;