Detașare până la 90 zile

Lista actelor privind înregistrarea temporară pe teritoriul Republicii Moldova al lucrătorilor detaşaţi pe o perioadă de pînă la 90 zile

  1. Declaraţia pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării străinului;
  2. Copia paşaportului naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare aplicate de organul de control al frontierei de stat (ce confirmă data şi locul trecerii frontierei de stat);
  3. Copia actului de detaşare emis de întreprinderea nerezidentă şi contrasemnat de beneficiarul solicitant;

Atenție! Declaraţia se va prezenta în cel mult 5 zile calendaristice de la data începerii activităţii străinului detaşat în cadrul beneficiarului solicitant.