Piața muncii

Cine are dreptul să se angajeze: 

 • Străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;
 • Străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă;
 • Persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova;

Unde puteți să vă adresați:

 • Străinii se pot adresa la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, care oferă gratuit următoarele servicii:
 • Susținere la angajarea în cîmpul muncii; 
 • Cursuri de formare profesională;
 • Antrenarea la lucrări publice;
 • Informare și consiliere profesională;
 • Ajutor de șomaj sau alocație de integrare sau reintegrare profesională;
 • Alte servicii de ocupare;

Mai multă informație puteți găsi pe www.anofm.md sau la Centrul de Apel Piața Muncii, tel: 0 8000 1000 - apel gratuit din Republica Moldova, orarul de lucru: luni-vineri,  08:30-15:30.

Important: 

 • Nu este nevoie de permis de şedere în scop de muncă, dacă faci parte din una din categoriile enumerate mai sus; 
 • Beneficiezi de acţiuni ce ţin de integrare, limbă şi sănătate în corespundere cu contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul, dacă eşti titular al dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. (Angajatorul este responsabilă de integrarea lucrătorului migrant).