Profilul migrațional extins al Republicii Moldova pentru anii 2017-2021

Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne a elaborat Profilul Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova pentru anii 2017-2021, întru realizarea HG nr. 634/2012 și a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (HG 235/2021). Această lucrare prezintă o continuare a unui exercițiu complex, inițiat în anul 2010, elaborată în baza Listei indicatorilor și a Șablonului PME și conține o analiză detaliată a informației despre migrația internațională a populației și impactul acestui fenomen perioada anilor 2017-2021.

PME al RM este elaborat în baza datelor statistice și administrative oficiale, obținute de la ministerele şi autoritățile publice centrale responsabile de evidența și colectarea datelor ce țin de migrația internațională a populației. PME al RM pentru anii 2017-2021 cuprinde patru blocuri de bază de informație și analiză: tendințele migraţionale (Partea A); impactul migraţiei (Partea B); cadrul de gestionare a migraţiei (Partea C); principalele constatări, implicații asupra politicilor și recomandări (Partea D) și 51 tabele statistice ce reflectă situația în dinamică.