Dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei

cu cetăţean al Republicii Moldova

 

Lista actelor de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean al Republicii Moldova:

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului şi copia vizei de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză);
 3. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
 4. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 5. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova,
 6. Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. Certificatul de cazier judiciar, tradus și legalizat/apostilat de autoritățile statului a cărui cetățenie străinul o deține (cu excepția minorilor pînă la 16 ani).
 8. Originalui şi copia asigurarii medicale valabilă cel puţin 3 luni (cu excepţia minorilor);
 9. 1 foto color 3x4.

 

Notă

 1. La depunerea actelor prezenţa ambilor membri de familie este obligatorie;
 2. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 3. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a acordat dreptul de aflare;
 4. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ; 

 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean al Republicii Moldova:

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului;
 3. Originalul și copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
 5. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 6. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
 7. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractual de locațiune);
 8. 1 foto color 3x4.

 

Notă

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ;  
 4. Prezenţa ambilor membri de familie este obligatorie;

 

cu cetăţean străin

 

Lista actelor de acordare a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean străin:

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia pașaportului național al solicitantului şi copia de pe viza de lungă şedere (pentru străinii care intră pe bază de viză); 
 3. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 4. Originalul şi copia actului de identitate valabil al membrului de familie, care atestă şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi);
 5. Originalul şi copia certificatului de naştere a copilului legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 6. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 7. Declaraţia solicitantului precum că membrii familiei lui vor locui împreună cu acesta;
 8. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular(cu excepţia minorilor până la 16 ani);
 9. Originalul şi copia asigurarii medicale valabilă cel puţin 3 luni (cu excepţia minorilor);
 10. Dovada mijloacelor de întreținere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 11. 1 foto color 3x4;

 

Notă

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului   pentru care li s-a aprobat șederea;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancționează administrativ;
 4. Prezența ambilor membri de familie este obligatorie;

 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţean străin:

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia a paşaportului naţional al solicitantului;
 3. Copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de căsătorie, legalizat/apostilat, tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 5. Originalul şi copia actului de identitate valabil al membrului de familie, care atestă şederea legală pe teritoriul Republicii Moldova (permis de şedere sau buletin de identitate pentru apatrizi);
 6. Copia certificatulul de naştere a copilului legalizat/apostilat, tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
 7. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 8. Declaraţia solicitantului precum că membrii familiei lui vor locui împreună cu acesta;
 9. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 10.  1 foto color 3x4;

 

Notă

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului     pentru care li s-a aprobat șederea;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancționează administrativ;
 4. Prezența ambilor membri de familie este obligatorie;

 

în mod independent 

 

Lista actelor de acordare a dreptului de ședere provizorie membrilor de familie în mod independent:

 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al străinului;
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de naştere (în cazul atingerii majoratului), certificatul de deces, certificatul de divorţ sau hotărîre judecătorească de desfacere a căsătoriei după caz;
 5. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. Originalul cazierului judiciar din ţara de origine al solicitantului, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular (cu excepţia minorilor până la 16 ani);
 7. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;
 8. 1 foto color 3x4;

 

Notă

 1. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea; Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ; 
 2. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;

 

Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie membrilor de familie în mod independent:

 1. Cerere de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia a paşaportului naţional al străinului; 
 3. Originalul şi copia permisului de şedere;
 4. Originalul şi copia certificatului de naştere (în cazul atingerii majoratului), certificatul de deces, certificatul de divorţ sau hotărîre judecătorească de desfacere a căsătoriei după caz;
 5. Originalul şi copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 6. Dovada mijloacelor de întreținere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat; 
 7. 1 foto color 3x4.

 

Notă

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează administrativ.

 

cu partener cet. al Republicii Moldova
 
 
Lista actelor de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu partener cetăţean al Republicii Moldova:
 1. Cererea de forma stabilită;
 2. Originalul şi copia paşaportului naţional al solicitantului;
 3. Copia permisului de şedere;
 4. Originalul certificatului de stare civilă a solicitantului (celibatar, divorţat, văduv);
 5. Originalul certificatului de stare civilă a partenerului cet. Republicii Moldova (celibatar, divorţat, văduv);
 6. Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;
 7. Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului, transcris în Registrul de Stare Civilă al Republicii Moldova;
 8. Originalul și copia actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței (actul de proprietate sau contractul de locațiune);
 9. 1 foto color 3x4.

 

Notă

 1. Actele se depun cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;
 2. Cetățenii Uniunii Europene depun actele cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat șederea;
 3. Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancționează administrativ;
 4. Prezența ambilor membri de familie este obligatorie.