Dreptul de ședere provizorie

Străinii care doresc să se stabilească cu reşedinţa în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile pot solicita acordarea dreptului de şedere provizorie.

Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat în scop de:

Pentru obţinerea dreptului de şedere, străinii sunt obligați să se prezinte personal la Ghişeul unic de documentare a străinilor (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 124), sau la unul din serviciile regionale de documentare a străinilor (or. Bălţi, str. Dostoevschii 12; or. Comrat str. Comsomolului 22) cu cererea de solicitare a dreptului de ședere completată și semnată și setul corespunzător de acte justificative (în original și copie), cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de aflare legală în Republica Moldova.

Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie este de 30 zile. Acest termen poate fi redus până la 10 zile, la solicitarea străinului cu achitarea taxelor stabilite pentru urgentarea examinării cererii în acest sens.
În baza deciziei de acordare a dreptului de şedere, străinului i se perfectează permisul de şedere provizorie ce este un act de identitate pentru străinii stabiliţi cu reşedinţa în Republica Moldova.   

Model de permis de ședere provizorie

În cazul nerespectării de către străin a termenului de depunere a cererii de acordare/prelungire a dreptului de şedere, acestuia i se va aplica o sancțiune administrativă ce necesită a fi achitată pentru a putea continua procesul de solicitare/prelungire a dreptului de ședere. 
Străinii aflaţi temporar în mod legal pe teritoriul Republicii Moldova pot rămâne pe teritoriul ei numai pînă la data la care încetează dreptul de şedere provizorie acordat şi/sau pînă la expirarea valabilităţii permisului de şedere. 

Străinul poate solicita şi acordarea dreptului de şedere permanentă, care permite stabilirea cu domiciliul  pe teritoriul  Republicii Moldova, dacă sunt întrunite condițiile de mai jos:

  • străinul este  titular al dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei, cel puțin 3 ani;
  • străinul este  titular al dreptului de ședere provizorie pe o perioadă de 5 ani - pentru alte categorii;

Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea dreptului de şedere permanentă este de 90 zile. Termenul de examinare a cererii poate fi redus pînă la 2 luni sau la 1 lună, la solicitarea străinului cu achitarea taxelor stabilite pentru urgentarea examinării cererii în acest sens.

Model de permis de ședere permanentă