Anunț

Publicat: Lun, 31/07/2023 - 12:17 | | Vizualizări:

Ghișeele unice de documentare a străinilor ale Inspectoratului General pentru Migrație își extind programul de lucru

Ghișeele unice de documentare a străinilor ale Inspectoratului General pentru Migrație își extind programul de lucru

Începând cu 01 august 2023, Inspectoratul General pentru Migrație extinde programul de lucru al Ghișeelor unice de documentare a străinilor:

 1. Ghișeul unic de documentare a străinilor, Direcţia regională Centru, adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 124.
 2. Ghișeul unic de documentare a străinilor, Direcţia regională Nord, adresa: mun. Bălți, str. Moscovei, 9.
 3. Ghişeul unic de documentare a străinilor, Direcţia regională Sud, adresa: mun. Cahul, str. loan Vodă cel Cumplit, 79.
 4. Ghişeul unic de documentare a străinilor, Direcţia regională Sud, adresa: mun. Comrat, str. Comsomolului, 22.

Noul regim de lucru:   

 • Ghișeul unic de documentare a străinilor, Direcţia regională Centru: 08:00-16:00, cu pauza de masă: 12:00-13:00.
 • Ghișeul unic de documentare a străinilor, Direcţia regională Nord și Direcţia regională Sud: 08:00-16:30, cu pauza de masă: 12:00-13:00.

Ghişeul unic de documentare al străinilor constituie punctul unic de acces, care permite solicitantului să se adreseze Inspectoratului General pentru Migrație pentru obținerea următoarelor servicii:

 • obținerea actelor de identitate pentru străini şi apatrizi;
 • acordarea/prelungirea dreptului de ședere provizorie pentru toate categoriile de străini;
 • acordarea dreptului de ședere permanentă;
 • confirmarea dreptului la repatriere;
 • prelungirea valabilităţii vizelor de intrare;
 • obținerea invitaţiilor pentru străini la solicitarea persoanelor fizice şi juridice;
 • obținerea avizului privind invitarea străinului la reîntregirea familiei;
 • emigrarea autorizată a străinilor din Republica Moldova.
 • evidenţa şi radierea de la domiciliu şi reşedinţă a străinilor, etc.

Inspectoratul General pentru Migrație depune, în continuare, toate eforturile pentru a presta servicii de înaltă calitate, care vin să economisească timpul și resursele străinior aflați pe teritoriul Republicii Moldova și pentru a răspunde prompt la nevoile acestora în toate regiunile țării.

Pentru comoditate și reducerea timpului de așteptare, IGM încurajează solicitanții serviciilor să se programese online prin utilizarea aplicației mobile earlyone/Government/Inspectoratul General pentru Migrație/Ghișeul unic de documentare a străinilor/alege serviciul.