Cetățeanul României, Rizea Cristian, a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani.

Publicat: Jo, 27/04/2023 - 22:39 | | Vizualizări:

Cetățeanul României, Rizea Cristian, a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani.

Conform procedurilor legale, străinul a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul național de către personalul specializat al IGM.

Amintim că, declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie, dispusă împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori în a cărui privinţă există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică.

Măsura în cauză se dispune de autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea unor alte autorităţi cu competenţe în domeniul ordinii publice şi al securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul celor indicate supra.