Statistica săptămânală a Inspectoratului General pentru Migrație

Publicat: Lun, 01/04/2024 - 08:34 | | Vizualizări:

Inspectoratul General pentru Migrație prezintă statistica actualizată săptămânală privind documentarea cetățenilor Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova: protecția temporară, sistemul de azil, permise de ședere și dobândirea cetățenia Republicii Moldova.

Protecția temporară:

În perioada 1 martie 2023 – 01 aprilie 2024, în sistemul informațional al Inspectoratului General pentru Migrație privind protecția temporară s-au preînregistrat în total 51 556 persoane.

Au fost eliberate 42263 buletine de identitate ale beneficiarilor de protecție temporară, inclusiv 12 178 pentru minori.

Mai multă informație despre beneficiarii de protecție temporară după criteriu de gen, vârstă și reședință, sunt accesibile în tabelul atașat mai jos.

Sistemul de azil:

La 01  aprilie 2024, în total, în sistemul de azil al Republicii Moldova sunt înregistrate 1.346 persoane, dintre care: 207 persoane cu statut de refugiați (Ucraina-1), 382 beneficiari de protecție umanitară (Ucraina-176), 757 persoane solicitante de azil în proces de examinare (Ucraina-283).

Permise de ședere:

La 01 aprilie 2024, pe teritoriul Republicii Moldova sunt documentați cu permise de ședere valabile – 6.973 cetățeni ai Ucrainei, dintre care:

  • cu drept de şedere permanentă – 3.250;
  • drept de şedere provizorie – 3.723.

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova:

În perioada 24 februarie 2022 – 29 februarie 2024, potrivit datelor din Registrul de stat аl populației, 2280 cetățeni ai Ucrainei au solicitat dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în conformitate Legea cetățeniei Republicii Moldova. Din ei 2094 ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova. Totodată, în perioada de referință 804 ucraineni au fost recunoscuți ca cetățeni ai Republicii Moldova în temeiul аrt. 12 alin. (1) și art. 12 alin. (11) din legea menționată.

IGM recomandă informarea din surse sigure și oficiale.