Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2005-2010

Conținut: 

Acest raport analitic face parte dintr-un exerciţiu complex – Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova. Întregul proces de sprijinire a creării PME pentru Moldova a implicat un set de acţiuni multilaterale şi sinergie între toţi actorii implicaţi şi va servi drept suport în perfecţionarea colectării şi partajării de date, promovarea unei coerenţe mai vaste şi a unei abordări mai comprehensive şi coordonate în ceea ce priveşte elaborarea de politici vizând migraţia.