Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova 2010-2015

Conținut: 

Acest raport analitic reprezintă o continuare a unui exerciţiu complex, iniţiat în anul 2010 – Profilul Migraţional Extins (PME) al Republicii Moldova (RM). Prima ediţie a Raportului PME a cuprins o analiză detaliată a datelor privind migraţia pentru anii 2005-2010. Întregul proces de sprijinire în crearea primei ediţii a PME pentru Moldova a implicat un set de acţiuni multilaterale şi de sinergie între toţi actorii implicaţi, care a servit drept ajutor pentru perfecţionarea colectării şi partajării de date, promovarea unei coerenţe mai vaste şi a unei abordări mai comprehensive şi coordonate în ceea ce priveşte elaborarea de politici vizând migraţia.

Această ediţie a Raportului analitic al PME al RM, pentru anii 2010–2015, a fost elaborată de Biroul Migraţie şi Azil (BMA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova, desemnat drept instituţia responsabilă pentru elaborarea ulterioară a PME prin Hotărîrea Guvernului Nr. 634 din 24.08.2012 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor și a Șablonului Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova, în persoana dnei Olga Poalelungi, Director al Biroului şi a dnei Jana Mazur, șef al Secţiei monitorizare, gestionare date și analiza riscurilor din cadrul Direcţiei legislaţie, coordonare și gestionare date.

Acest raport mai reprezintă şi un rezultat al unui vast efort comun de colectare şi analiză a datelor, la care au contribuit multe instituţii şi persoane prin diferite căi, dar care sunt de o importanţă egală. În acest context, sunt aduse cuvinte de mulţumiri tuturor membrilor din cadrul Grupului Tehnic de Lucru interinstituțional (Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Național de Statistică, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației) şi observatorilor, pentru participare activă şi contribuţii importante.